Zemětřesení, sopky a záplavy

317

Množící se zprávy o zemětřeseních, sopečných erupcích, záplavách a jiných katastrofách zaplavují média. Nejde jen o zprávy o přírodních katastrofách, ale také o množících se znameních návratu Ježíše Krista.

Zemětřesení

Severovýchodní Japonsko zasáhlo silné zemětřesení o síle až 7,2 stupně. Zaznamenáno bylo i v oblasti tragického zemětřesení a následného tsunami z roku 2011. Podobně v Řecku a Alžírsku.

Sopky

Po 800 letech se probudila sopka na jihovýchodě Islandu. Nedávno o sobě dala vědět také indonéská sopka Merapi nebo sicilská Etna.

Zničující záplavy v Austrálii

Média nás průběžně informovala o nedávných zničujících záplavách, které ohrozily až 10 milionů lidí v Austrálii.

Co říkají proroctví?

Biblická proroctví jsou velmi zřetelná. Problémy okolo nás se budou množit jak v počtu, tak intenzitě. Pán Ježíš Kristus říká:

Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Matouš 24,7-8

Křesťanská autorka Ellen White v komentáři k proroctví v Matoušově evangeliu 24. kapitole popisuje: Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, povodních, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak umírají. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Rány přijdou na lidi i zvířata. „Kvíliti bude a padne země. … Zemdlejí vysocí národové zemští, proto že i ta země poškvrněna jest pod obyvateli svými; nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou.“ (Iz 24,4.5)
Ukázka z knihy Velký spor věků, kapitola Nastávající boj.

Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší.

Ellen White, Velký spor věků

Negativní zprávy okolo nás nemají být to hlavní, čím se zabýváme. Mohou pro nás ale být znameními toho, že se brzy vrátí Pán pánů a Král králů Ježíš Kristus. Bůh lásky a pokoje, který nastolí zpět své království.


Zdroje: foto Pixabay, Peggy_Marco

Předchozí článekMléčná dráha – časosběr
Další článekRekordní koncentrace metanu