Záhady dávných civilizací – němí svědci biblické zprávy o původu světa

395

Co odhalují nálezy po celém světě o vyspělosti dřívějších civilizací? Ukazují, že starodávné civilizace byly ve svém poznání mnohdy dál, než ta dnešní. Nemusí nás to překvapovat, je to plně v zákrytu s biblickou zprávou o původu světa. 

Jedno z takovýchto míst je v Libanonu. Přibližně 60 km od Bejrútu je místo zvané Baalbek. Tiší svědkové v podobě kamenných monolitů ukazují, že tu v době několika tisíc let zpátky byli lidé, kteří dokázali pracovat s takto mohutnými monolity. Na fotografii je jeden z nich: „Kámen těhotné ženy“. Měří přibližně 4 m na výšku, 4 m na šířku a 20 m na délku a podle odhadů váží okolo 1100 tun.

Ve stejné oblasti ale naleznete další dva podobě veliké monolity a ještě další zajímavosti. Např. zbytky stavby, která byla vystavěna z podobně ohromných kamenných bloků. Preciznost opracování je udivující. Do spár mezi jednotlivými kameny byste stěží vložili jehlu. Alespoň podle Michela Aloufa, který popisuje pozoruhodnou přesnost opracování. Ve své knize Historie Baalbeku napsal: „Navzdory své nesmírné velikosti jsou umístěny tak přesně na svém místě a tak pečlivě spojeny, že je téměř nemožné mezi ně vložit jehlu. Je téměř nemožné popsat až omračující dojem z těchto ohromných bloků.“ Kniha Historie Baalbeku, strana 129 

O rozsahu je možné si udělat dojem z fotografie, na které je zakroužkovaný člověk. Foto je z webu cestovní kanceláře Hidden Inca Tours

Otázkou zůstává, kdo a jakou technologií dokázal s tímto pracovat. Zatím se neví, podobě jako u dalších záhadných staveb a divů světa. V Bibli je ale několik zajímavých informací o naší historii, které by mohly v pátrání pomoci.

„Navzdory své nesmírné velikosti jsou umístěny tak přesně na svém místě a tak pečlivě spojeny, že je téměř nemožné mezi ně vložit jehlu.“

MICHEL ALOUF, BÝVALÝ KURÁTOR

Bible hovoří o tom, že zde před potopou žily generace lidí, kteří byli potomky Adama a Evy, dokonale stvořeného páru. Podle biblických záznamů se předpotopní generace dožívaly podstatně vyššího věku, než ty dnešní. Adam zemřel ve věku 930 let. Předpotopní věk, jak se často předpokládá, nebyl dobou nevědomosti barbarství. Lidé měli úžasné tělesné a rozumové schopnosti. Jak se zkracoval věk člověka, ubývalo mu tělesné síly, zmenšovali se i jeho rozumové schopnosti. Předpotopní lidé měli výbornou paměť a byli podstatně vyššího vzrůstu. (z knihy Na úsvitu dějin)

Z naší historie i biblických záznamů je patrné, že kdysi žili lidé podstatně vyššího vzrůstu. Z biblických zmínek stojí za připomenutí asi nejznámější „obr“ historie Goliáš. (1Sam 17,4-5). Měřil přibližně 3 metry. Bible ale zmiňuje další, např. krále Óga, posledního z obřího národa Refájců. Jeho železná postel měřila na délku přibližně 4 metry. (5 Moj 3,11)

Záznamy o národech, které vzrůstem převyšovaly jiné, najdeme i v nebiblických zdrojích. Známý portugalský cestovatel Fernão de Magalhães (Ferdinand Magellan) doplul  prosinci roku 1520 na jih amerického kontinentu. Podle zápisků se zde setkal s lidmi, kteří měli dvojnásobnou výšku. Jsou známí jako Patagonští obři. Tehdejší ilustrace z knihy Plavba kolem světa na lodi Jejího Veličenstva zachycuje toto setkání.

https://play.google.com/store/books/details?id=c8tOAAAAcAAJ&rdid=book-c8tOAAAAcAAJ&rdot=1

https://library.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/pacific/magellan-strait/patgonian-giants.html

Koneckonců nemusíme chodit tak daleko do historie. v roce 1918 se narodil Robert Wadlow, známý jako „Obr z Altonu“ nebo „gigant z Illinois“, podle jeho rodiště. Na konci života měřil 2,72 m a vážil necelých 200 kg.

Foto
Kámen těhotné ženy: Ralph Ellis, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Robert Wadlow: neznámý autor, Public domain, via Wikimedia Commons
Bota Roberta Wadlowa: Doug Coldwell, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Foto stavby Baalbek Hidden Inca Tours, hiddenincatours.com

Předchozí článekStrážci, Velký reset a Nový normál
Další článekNa západním pobřeží USA uhynuly stovky velryb šedých