Z oceánů se ztrácí kyslík

325

Mezinárodní svaz ochrany přírody ve své zprávě z prosince 2019 vydal alarmující zprávu. Světové oceány přicházejí o kyslík a zvyšuje se jejich teplota.

Příčinou jsou globální klimatické změny a rozsáhlé znečišťování moří. Ze zprávy vyplývá, že od roku 1960 do 2010 oceány ztratily přibližně 2 procenta kyslíku. V oceánech se navíc šíří tzv. „mrtvé zóny“, což jsou ohromné oblasti, kde není téměř žádný kyslík.

Nejméně polovinu veškerého kyslíku na naší planetě produkují právě oceány. Proto není třeba složitých úvah o tom, co se bude dít, pokud tento trend bude pokračovat. Hrozí masivní ohrožení ekosystému. Jak mořského, tak celosvětového.

Bible hovoří o tom, že v závěru dějin světa, který známe, přijde na svět sedm posledních ran. Většina čtenářů si asi vybaví 10 ran v Egyptě, které Pán Bůh postupně sesílal, aby vysvobodil svůj lid.

U posledních sedmi ran je ale pravděpodobné, že určitá část ran bude pouze úplným důsledkem chování lidstva na této planetě. Konkrétně druhá rána hovoří o tom, že zemře všechno v mořích. Podle nám známých informací je ale evidentní, že stav v mořích je devastován lidstvem. Mj. podmořské jaderné výbuchy, splašky plné chemických látek, odpadní vody z továren, odplavovaná spraš z pevnin nasycená hnojivy a pesticidy, masivní výlov ryb a další. Podle Bible bude tato rána vypadat takto:

Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.

ZJEVENÍ 16,3

Boží slovo v knize Zjevení v sedmé kapitole (Zj 7,1) říká, že Bůh brání přívalu ještě větších problémů. Do určité doby. Do doby, než bude zapečetěný Jeho lid. Co víc, je evidentní, že Pán Bůh vše dopředu oznamuje a varuje před věcmi, které se mohou stát. Z lásky k lidstvu. Stejně jako každý milující rodič by varoval své děti před nebezpečím. Je to patrné z mnoha textů v Bibli, je to patrné z událostí, které vidíme. Mnohá varování ukazují, že se věci stanou. Druhá polnice v osmé kapitole Zjevení ohlašuje přicházející soud, který se projevuje tím, že třetina moří umírá. Tedy částečným dopadem. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že je několik různých výkladů polnic, které si ale nemusí vzájemně odporovat.

Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“ Zjevení 8,8-9

Každopádně tou nejdůležitější zprávou je, že Ježíš Kristus znovu přijde na tento svět. Už ne jako chudý tesař, ale jako Král králů a Pán pánů. Přijde, aby obnovil to, co bylo hříchem zdevastováno. Do plné krásy a harmonie.

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.

IZAJÁŠ 65,17

Zdroje: iucn.orgbbc.com, stoplusjednicka.cz
Foto: Pixabay, dimitrisvetsikas1969

Předchozí článekBankovky a koronavirus
Další článekPandemická simulace s názvem Event 201 – pár měsíců před skutečnou pandemií