Více než 150 hybridů mezi zvířetem a člověkem již bylo zhotoveno

271

Vysoce kontroverzní techniky umožní, aby se lidská embrya konstruovala z DNA 3 různých lidí. Což nejspíš povede jen k tomu, že vykonstruované děti se na planetě Zemi stanou v blízké budoucnosti zákonitě normou.

Představte si svět, v němž si můžete své vlastní dítě vykonstruovat. Takový, ve kterém si vyberete pro svého uměle naplánovaného novorozence DNA z nejméně 3 různých genetických sad. Zákaznicky na míru střižené dítě ze zkumavky. Dost možná takové, které bude odolné vůči určitým dědičným genetickým vadám, jako jsou dědičné poruchy, zdravotní problémy a další.

A to je přesně to, co někteří vědci a britští regulátoři zrovna zkouší do konce roku protlačit.

Viz: Making embryos from 3 people’s DNA doesn’t look unsafe: regulator

V reálu britský regulátor reprodukce nedávno vydal zprávu, která v podstatě konstatuje, že pokročilé vědecké techniky tvorby hybridních lidských embryí z DNA 3 lidí nejsou „nebezpečné“, čímž tudíž otvírá dveře pro genetickou modifikaci lidských druhů.

Referuje o tom Associated Press a poskytuje i určitý vhled do procesu příslušného vědeckého myšlení: MAKING EMBRYOS FROM 3 PEOPLE DOESN’T LOOK UNSAFE

„Dokud se nenarodí zdravé dítě, tak nemůžeme na 100 procent říci, že tyto techniky jsou bezpečné,“ říká Dr. Andy Greenfield, který předsedá panelu expertů za touto zprávou.

Záměrem těchto technik je zastavit přenášení potenciálně fatálních genetických nemocí z matek na jejich děti a zapojit do toho úpravy lidských vajíček nebo embryí před jejich přenesením do žen. Tyto metody byly povoleny jen pro laboratorní výzkum, ale britské ministerstvo zdravotnictví už řeklo, že doufá, že do konce roku se zavede nová legislativa, která to dovolí jako léčbu pacientů.

Nejenže je těžké tuto informaci zkousnout, ale šokující je i to, že Británie by se mohla stát první zemí na světě, co tuto kontroverzní proceduru umožní. Prozatím však ještě nic ve skutečnosti vědce nezastavilo, aby nedělali cokoliv, co mohou. Ve skutečnosti nám tu třeba pobíhají šílenci, co si se smrtonosnými viry pohrávají každý den. Researchers Pause Work on Bird Flu That Could Kill Hundreds of Millions

Více než 150 hybridů mezi zvířetem a člověkem již bylo zhotoveno

Podle Daily Mail už bylo v britských laboratořích zhotoveno nejméně 150 hybridů mezi člověkem a zvířetem.

Ve výňatku z tohoto článku čteme:[150 human animal hybrids grown in UK labs: Embryos have been produced secretively for the past three years

Čísla, která viděl Daily Mail, ukazují, že od zavedení Zákona o lidské fertilizační embryologii z roku 2008 bylo už vytvořeno 155 ‚přimíšených‘ embryí obsahujících jak lidský, tak zvířecí genetický materiál.

Tím je legalizováno vytváření rozmanitých hybridů včetně zvířecích vajíček oplodněných lidskou spermií; ‚cybridů‘, u nichž je lidské buněčné jádro implantováno do zvířecí buňky; a ‚chimér‘, u nichž jsou do lidské buňky přimíšena zvířecí embrya.

Vědci říkají, že těchto technik lze využít k vývoji embryonických kmenových buněk, kterých je možno využívat k léčbě řady nevyléčitelných chorob.

V Británii dostaly po nabytí účinnosti tohoto zákona tři laboratoře – King’s College London, Newcastle University a Warwick University – licenci k provádění těchto výzkumů.

ZDROJ: AC24.CZ

 

POZNÁMKA

Pán Ježíš říká, že před jeho druhým příchodem bude jako za dnů Noeho. Tedy před potopou světa. Toto přirovnání se naplňuje v mnoha směrech, ale jeden méně známý se týká i splynutí člověka a zvířete. Před více jak 150 lety!!! dostal Boží prorok Ellen White tuto informaci:

Jestli nějaký hřích prevyšoval druhý a volal po zničení lidské rasy potopou, tak to byl podlý zločin sloučení (amalgamace) človeka se zvířetem, který znetvořil Boží obraz a způsobil všude zmatek. Bůh měl v úmyslu zničit potopou tuto silnou a dlouhověkou rasu, která porušila svoje cesty před ním.“
(Ellen Gould White, Spiritual Gifts, Vol 3, str. 64, 1864)

„Všechny druhy zvířat, které Bůh stvořil, byly zachráněny v Arše. Ostatní druhy, které Bůh nestvořil, které vznikli v důsledku splynutí (amalgamace), byly zničené potopou.“
(Ellen Gould White, Spiritual Gifts, Vol 3, str. 75, 1864)

Předchozí článekMobilní telefony a riziko nádoru mozku
Další článekDuchovní v kanadské církvi nevěří v Boha. Problém v tom nevidí…