Ve Velké Británii uzákonili křížení člověka s zvířaty

226

Dokument upravující pokusy s živočichy majícími lidské geny byl zveřejněn na vládním portálu Velké Británie 11. února. V zemi byl také zřízen orgán pro dozor nad vykonáním nejednoznačných experimentů.

Návod byl napsán za spolupráce se Správou pro použití lidských tkání, Správou pro oplodnění a lidskou embryologii a Lékařskou akademií Velké Británie. Předpokládá se, že vědecké pokusy spojené s vypěstováním u živočichů lidských orgánů nebo vývoj tvorů se smíšenými geny, potřebných pro výzkum nových způsobů léčby, mají být rozděleny na kategorie.

Část pokusů je již dost obvyklá, například, pokusy s myší s lidskými zhoubnými nádory. Tyto pokusy dostanou nižší prioritu. Složitější a eticky pochybné experimenty, například, transplantace tkání lidského mozku živočichům, nebo vypěstování tvorů s vnějšími příznaky člověka a živočichů, dostanou vyšší úroveň priority. V těchto případech budou vědci muset dokázat nepochybný užitek pokusu pro lékařství.

Připomeneme, že začátkem února letošního roku získali britští vědci právo na modifikaci genomu v lidském embryu. (zdroj ZDE)

Převzato z AC24.cz

Velmi zajímavé věci napsala Ellen White téměř před 150 lety:

„Jestli nějaký hřích prevyšoval druhý a volal po zničení lidské rasy potopou, tak to byl podlý zločin sloučení (amalgamace) človeka se zvířetem, který znetvořil Boží obraz a způsobil všude zmatek. Bůh měl v úmyslu zničit potopou tuto silnou a dlouhověkou rasu, která porušila svoje cesty před ním.“
(Ellen Gould White, Spiritual Gifts, Vol 3, str. 64, 1864)

„Všechny druhy zvířat, které Bůh stvořil, byly zachráněny v Arše. Ostatní druhy, které Bůh nestvořil, které vznikli v důsledku splynutí (amalgamace), byly zničené potopou.“
(Ellen Gould White, Spiritual Gifts, Vol 3, str. 75, 1864)

Co z výše uvedeného vyplývá?

Nevíme přesně, co mohlo znamenat splynutí (amalgamace) v dobách před potopou. Nevíme, jakou toto splynutí mohlo mít formu. Nabízí se celá škála od zoofilie až po křížení a využití různých látek… (Lidstvo má mnoho zkušeností s dopadem různých látek na plod. Např. Thalidomid a tisíce dětí se zmrzačenými končetinami v padesátých letech minulého století)

Ať byla forma jakákoliv, pokud byly důsledkem splynutí různá zvířata, která nebyla zachráněna při potopě, dá se předpokládat, že tato amalgamace měla souvislost s genetikou!

Boží Slovo hovoří, že v době před druhým příchodem Ježíše Krista bude jako za dnů Noe, tedy v době před potopou. A co bylo v této době? Země byla zkažená. (Genesis 6:12). Nejen morálně (krádeže, vraždy, bezpráví…), ale také v přírodě. A to dokonce na úrovni „splynutí člověka a zvířete.“

Věda může být úžasným požehnáním, ale selský rozum říká, že zde se lidstvo pouští do něčeho, co nám nebylo dáno…

Články na podobné téma: Čínští vědci první změnili lidskou DNA, sklízí kritiku, US scientists create ‚human-animal hybrids‘ by growing human organs inside sheep and pigs

Foto: Dollar Photo Club

Předchozí článekPapež se poprvé v dějinách setká s moskevským patriarchou
Další článekEvropa nebude držet pohromadě – do příchodu Ježíše Krista