Vatikán znovu volá po světové autoritě a světové bance

298

V pondělí Vatikán vyzval k radikální reformě světového finančního systému včetně ustanovení globální politické autority a centrální světové banky. Ta by měla převzít vládu nad zastaralými finančními institucemi neschopnými řešit krizové situace.

Celá zpráva na Reuters, nebo YahooNEWS, případně Hospodřské noviny

Poznámka:
Toto přesně Vatikán (Šelma z knihy Zjevení 13. kapitola) potřebuje, aby  mohlo být vymáháno znamení šelmy (uctívání neděle). V kombinaci s bezhotovostním systémem plateb se tak schyluje k něčemu, co pro mnohé bylo do nedávna nepředstavitelné.
Bůh to však nechal do Bible zapsat, aby informoval a varoval svůj lid dopředu.

  • Zjevení Janovo 13:15-18
    Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli.Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666. (B21)
  • Zjevení Janovo 14,9-12
    „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Vysvětlení proroctví knihy Zjevení 13 naleznete ZDE

 

Předchozí článekČerná magie v politice
Další článekWicca a čarodějnictví na vzestupu