Amerika – šelma s rohy beránka

247

Amerika – země, která je bezesporu významným politickým hráčem globalizovaného světa. Dokonce tak významným, že Bůh o této zemi hovoří v Bibli. Díky biblickým textům víme, že Amerika sehraje významnou roli v závěrečných dějinách tohoto světa. Žel ne zrovna tu pozitivní…

USA budily vždy dojem svobodné, prosperující země, ve které platí oddělenost politických a náboženských kruhů. To je ovšem minulost!

Prosperita

USA dávno ztratily status země, ve které žije početná střední třída a která je v ekonomické kondici. Současná Amerika je plná lidí, kteří přišli o práci a domy. 46 milionů lidí v USA je tzv. na stravenkách. Zákonitě se začínají bouřit.
Viz např. článek Tisíce protestujících znovu zaplavily ulice amerického Oaklandu
Je zajímavé, že se v minulosti objevily hlasy, které předpovídaly sociální nepokoje a také poukazovaly na různé nástroje, které americká vláda chystá (sběrné tábory, jednotky BlackWater, apod). Viz níže doporučená videa.

Svoboda

Obyvatelé USA o svou svobodu velmi rychle přicházejí a to od 11. září 2001. Rozhodným momentem byla událost, která dala záminku k omezení svobody a vpádu amerických vojsk.

Principiálně se nejednalo o nic nového pod sluncem:
„Z požáru Říšského sněmu obvinila goebbelsovská propaganda komunisty. Nacisté potřebovali záminku, aby se mohli razantně vypořádat s konkurenčním diktátorským systémem. Nejlepší cestou, jak jedním úderem zmanipulovat domácí i světové veřejné mínění, byla inscenace dechberoucího divadla, útoku na symbol německé státnosti. Nebylo k tomu třeba složité konspirace. Představa, že tento neuvěřitelný čin zorganizovala sama nacistická propagandistická mašinérie, byla pro zraněné německé vlastenecké cítění nemyslitelná.“ Podrobněji v článku Velká tajemství není nutné střežit, veřejnost jim neuvěří

Války

Vypadá to, jakoby se Amerika snažila ovládnout každou zemi, ve které jsou nerostné suroviny, případně je zajímavá jinak. Dle amerického kongresmana Paula byl např. Saddám Hussein odstraněn, protože chtěl za ropu platit eurem a ne dolarem.
Existuje bezpočet článků, které hovoří o snaze Ameriky vládnout. Např.:
Bůh stvořil USA, aby vládly světu, hlásal prezidentský kandidát
Americký generál mluví o napadení Libye již v roce 2007

 

Náboženská svoboda a oddělenost od politiky

Kdyby se zakladatelé USA (lidé utíkající před pronásledováním středověké církve) probudili, s hrůzou by zjistili, že to, před čím utíkali, začíná ovládat Ameriku.
Např. články:
Duchovní v USA vyzváni k získání většího vlivu na americkou vládu
Nejvyšší soud USA poprvé v historii bez zástupců protestantských církví
Protestantismus a situace v USA – naplňování proroctví v přímém přenosu

 

Pro úplné pochopení situace v USA doporučuji tato videa:

Konec Ameriky
Znepokojující dokument o tom, že současná Amerika se v mnoha oblastech podobá předválečnému Německu – DOPORUČUJEME.

TRAILER:

 

Podraz jménem Obama

Bible toto vše dávno předpovídá a také říká, co bude následovat.

  • Zjevení 13: 11-15
    Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

Výklad proroctví o USA

O vlivu USA v dobách konce hovoří také prorokyně Ellen Gould White. Např. v souvislosti s vynucováním zachovávání neděle jako falešného dne odpočinku. Viz Sedmý den

Foto: Creative Commons/Flickr/ Bart

Předchozí článekPapež sedmým nejmocnějším mužem světa
Další článekZemětřesení podle proroctví