Staré duby potvrzují, že lidská činnost mění atmosféru

209

Co říkají duby?

Co je zapsáno v letokruzích starých dubů? Co říkají tito „němí“ svědkové o naší historii? Český tým vědců zkoumá letokruhy mohutných starých stromů a došel k zajímavým závěrům. Podařilo se jim rekonstruovat záznamy z letokruhů dubů za posledních mnoho století. Nejstarší vzorek je z roku nula. Díky informacím z těchto vzorků dokázali vědci určit nejsušší roky podle přečtených letokruhů. Byly to roky 1508, 1509 a 2016, 2017, 2018.

Zatímco v minulosti můžeme přičíst sucho na vrub přírodním poměrům, současná změna není vysvětlitelná ničím jiným než lidskou činností. V samotných analýzách izotopů z letokruhů je jednoznačný důkaz o tom, že člověk zásadně mění složení atmosféry. Je v ní totiž patrné člověkem způsobené ředění těžších izotopů uhlíku, což je stopa fosilních paliv.

člověk zásadně mění složení atmosféry

O vědě a vědcích

Z rekonstrukce hydroklimatických podmínek v posledních 21 stoletích vyplývá, že česká krajina vysychá nejméně desetkrát rychleji než dřív. Alespoň podle toho, co si pamatují staré duby. Informace jsou z pořadu ČT O vědě a vědcích.

A souvislost s proroctvími?

Pán Ježíš řekl, že před jeho druhým příchodem bude jako za dnů Noe. A podle biblických zpráv víme, že za dnů Noe byla země pokažená. (Genesis 6,11)

Druhá (pravděpodobná) souvislost je s proroctvím, které hovoří o poledních sedmi ranách. Již z naší historie víme, že ozonová díra je místem oslabené ochranné funkce atmosféry. A pokud atmosféra nefunguje, jak má, působení slunečních paprsků může mít devastující vliv.

Zjevení 16,8-9 říká:  Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.

a (SLUNCI) byla dána moc spalovat lidi svou výhní

Zj 16,8

Nevíme, zda bude naplnění tohoto proroctví důsledkem poškozené atmosféry, ale je více než patrné, že lidská činnost devastuje Pánem Bohem nastavené řády, což přinese své důsledky. V tomto smyslu se zdá, že čtyři rány z posledních sedmi ran budou spíš důsledkem lidské chování k planetě. Pán Bůh zatím dopady drží svou láskyplnou mocí (Zjevení 7,1), ale přijde okamžik, kdy nechá následky našeho chování projevit.

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

2P 3,13

Nejdůležitější zprávou však je, že Ježíš Kristus nás o tomto všem dopředu nechal informovat, abychom věděli, že ON je pánem na vším. Lidem, kteří se svěří do Jeho péče, nabízí bezpečí před posledními sedmi ranami. Z Písma můžeme také vědět, že Jeho návratem končí veškeré zlo a smrt. A co víc, plánuje stvořit novou zemi.


Zdroje: ČT, Foto: Pixabay

Předchozí článekKroupy o velikosti dlaně padaly v Texasu
Další článekObří kráter v Mexiku