Rozdíl mezi konspirační teorií a realitou? Pár měsíců

315

Poslední události jsou vážným varováním těm, kteří za konspirační teorie označují pro ně nepohodlné nebo těžko uvěřitelné události a možnosti vývoje událostí. Není to totiž tak jednoduché. 

Konspirační teorie – pár měsíců do reality 

Již v průběhu roku 2020, ale hlavně na začátku 2021 se začala objevovat zřetelná varování, že z globální pandemie může vyrůst něco, co lidstvu ubere další část svobod. Prozíravější hlavy poukazovaly na možnosti jakýchsi povinných potvrzeních o bezinfekčnosti a očkování potřebné pro cestování. Od doby, kdy začal závod o výrobu vakcín, se také začaly objevovat informace o možném povinném očkování. Svého času tyto obavy sklízely hlavně na sociálních sítích posměch a kritiku hlídačů konspiračních teorií. 

Připomeňme si první vlaštovky těchto opatření. V únoru 2021 jsme přinesli článek: Očkovací pas – v Británii možná potřebný pro vstup do obchodů a restaurací. V té době působil na některé jedince jako konspirace a zbytečné strašení. Kéž by to tak bylo. Máme podzim 2021 a je více než jasné, že obavy byly na místě. 

Nejenže se zpřísňují opatření při cestování, ale také mizí svoboda v rámci pohybu osob v různých zemích. Poslední významnou novinkou je Itálie.

V Itálii jsou od pátku 15. října povinné covidové pasy na pracovišti, nová pravidla se týkají zaměstnanců veřejného sektoru a soukromých firem. Prokázat svou bezinfekčnost pomocí covidového certifikátu budou muset také tamní poslanci, rozhodlo vedení dolní komory italského parlamentu. Pokud certifikát nepředloží, nebude jim umožněn vstup do areálu sněmovny. Zdroj: Seznam zprávy 

Další vývoj

Budoucnost COVID pasů? Uvidíme, ale už dnes je jisté, že covidpasy jsou masivně vyžadované a také jsou provázané s osobní identitou. Jinak řečeno záznam o bezifekčnosti, který se stává nezbytným v rámci mnoha zemí, musí být svázaný s konkrétní osobou. A jelikož je vyžadovaný pas, je vyžadovaná digitální identita. A netýká se to pouze západních zemí. Jedná se o globální záležitost. Možná se vynoří logická otázka, jak řešit digitální identitu osob např. v rozvojových zemích? Cesty se jistě najdou, což ukazuje např. projekt ID 2020, ve kterém se angažuje mj. Microsoft. 

Nebudou moci nakupovat ani prodávat

Z hlediska biblických proroctví víme, že přijde doba, kdy systém bude vyžadovat poslušnost všech obyvatel a to celosvětově. V dnešní době už není tak složité si představit naplnění tohoto proroctví: 

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

ZJEVENÍ 13,16-17

Povinná neděle

Biblicky chápané znamení šelmy je povinné uctívání/dodržování neděle. To se teprve rodí a dost pravděpodobně nebude mít z počátku viditelný duchovní rozměr. Povinná neděle po celém světě může být nastolena jako reakce na turbulentní dění, klimatické změny apod. Leč duchovní podtext má. K této otázce doporučujeme tento rozbor, případně video níže.

Jenže neděle není Bohem stanovený den odpočinku. Od stvoření světa je jím vždy sobota. To Pán Bůh lidstvu připomněl mnohými způsoby. Např. v desateru, celé Bibli, ale především v životě Ježíše Krista.

Závěrem

Události, které se dějí okolo nás, jasně ukazují, že se naplňují znamení návratu Ježíše Krista. Přesně tak, jak je ON sám předpověděl. Tento návrat bude okamžikem ukončení zla a nastolení Jeho království. Pokud chceme vědět více, je třeba studovat Bibli – Jeho slovo. Máme ho k dispozici jako lampy do temnoty.

Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků 
a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.

2. LIST PETRŮV 1:19

Zdroje: foto Pixabay – geralt, video: série přednášek Ježíš tvá naděje

Předchozí článekĎalšia kríza a ďalší pád za dverami
Další článekSodoma a Gomora – další objevy potvrzují biblické záznamy