Rekordní koncentrace metanu

299

V atmosféře naší planety je víc metanu než kdykoli jindy od doby, kdy se začaly vést záznamy. Metan v atmosféře nevydrží tak dlouho jako oxid uhličitý, zůstává ve vzduchu výrazně kratší dobu, ale má na klimatické změny mnohem větší dopad než právě CO2: metan je v tom přibližně 86krát účinnější. Informuje o tom americký Národní úřad pro oceány a atmosféru. V českým médiích např. web ČT24. Zvyšování obsahu metanu v atmosféře je dlouhodobým trendem, což je patrné na tomto grafu:

Souvisí to s proroctvími?

Uvidíme, kam se vývoj obsahu metanu bude vyvíjet a také není jasné, co způsobí. Navíc metan není jediným „hráčem“ ovlivňujícím klima na naší planetě. Proto není dobré vyvozovat jakékoliv závěry. Na druhou stranu máme v biblických proroctvích popis finální situace a je na nás, abychom posoudili, zda dění okolo nás směřuje/nesměřuje k tomuto bodu.

Biblická proroctví zmiňují, že těsně před druhým příchodem Ježíše Krista dopadne na svět sedm ran. Je zajímavé, že první čtyři rány se týkají životního prostředí. Protože dnes není pochyb o tom, že lidstvo si zásadním způsobem životní prostředí ničí, je velmi pravděpodobné, že tyto první čtyři rány budou (minimálně z části) důsledkem lidského zacházení s přírodou.

Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest

Zjevení 16,8-9

Dobrou zprávou je, že po sedmi posledních ranách přichází království, ve kterém už nebude žádné zlo, žádná smrt, žádná katastrofa. Království Ježíše Krista.


Zdroje: foto Pixabay/Pexels, graf: NOAA

Předchozí článekZemětřesení, sopky a záplavy
Další článekGolfský proud je nejpomalejší za tisíc let, reálné je i úplné zastavení