Proroctví z roku 1897

367

V roce 1897 bylo zapsáno toto proroctví:

V závěrečných scénách těchto pozemských dějin bude zuřit válka. Budou morové rány, epidemie a hladomory. Vody se vylijí z břehů. Majetek a životy budou ničeny požáry a povodněmi. Musíme se připravovat pro příbytky, které Kristus odešel připravit pro ty, kteří Jej milují. Tam je odpočinutí od pozemských bojů.

Ellen White, 1897

Citované proroctví pouze rozvádí podrobnosti z proroctví, které vyslovil Ježíš Kristus. Jeho učedníci se jednou zeptali: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“. Ježíš odpovídá a vysvětluje, jaká budou znamení jeho návratu (druhého příchodu):

Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.

LUKÁŠ 21.10-11

Z biblického pohledu má přijít doba, ve které laskavý Bůh přestane zadržovat zlo. To se projeví nárůstem mnoha různých problémů v rozsahu, který nemá obdoby. Všechny tyto události budou logicky od svého počátku v lidech vzbuzovat obavy, i toto je součástí proroctví.

Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Přestože bude svět prožívat těžké chvíle, konec bude dobrý. Toto vše jsou „porodní bolesti“, za kterými přichází „nový svět“. Svět krásný, plný zdraví a života. Svět, ve kterém bude platit „ústava“ Pána Boha založená na lásce, respektu a svobodě. Desatero.

Kdy Ježíš Kristus přijde podruhé, není známo. Ale současné dění by nás mohlo motivovat ke studiu jeho proroctví, kterých je v Bibli mnoho.

Zdroj některých textů: ellenwhiteova.cz

Použité foto: Pixabay, _freakwave_

Předchozí článekZemě pulzuje každých 26 sekund. Nikdo neví proč
Další článekPodivná rovnice: Starlink + Neuralink + AI + 6G = ?