Proroctví Bible

O nové Zemi
I Vše nové

[dropcaps color=’#00AEEF‘ background_color=’#F6F6F6′ border_color=“ type=’square‘]H[/dropcaps]le, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.
Izajáš 65,17

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

[dropcaps color=’#00AEEF‘ background_color=’#F6F6F6′ border_color=“ type=’square‘]P[/dropcaps]odle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
2 Petrova 3,13

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

[dropcaps color=’#00AEEF‘ background_color=’#F6F6F6′ border_color=“ type=’square‘]A[/dropcaps]viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
Zjevení 21,1

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

[dropcaps color=’#00AEEF‘ background_color=’#F6F6F6′ border_color=“ type=’square‘]P[/dropcaps]okorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.
Žalm 37,11

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

I Obnovený soulad ve stvoření

[dropcaps color=’#00AEEF‘ background_color=’#F6F6F6′ border_color=“ type=’square‘]V[/dropcaps]lk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.
Izajáš 11,6-9

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

[dropcaps color=’#00AEEF‘ background_color=’#F6F6F6′ border_color=“ type=’square‘]N[/dropcaps]ikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.
Izajáš 33:24

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

I Nová Země, místo s Bohem

[dropcaps color=’#00AEEF‘ background_color=’#F6F6F6′ border_color=“ type=’square‘]A[/dropcaps]slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi. Zjevení Janovo 21:3

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

[dropcaps color=’#00AEEF‘ background_color=’#F6F6F6′ border_color=“ type=’square‘]A[/dropcaps]le jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. 1 Korintským 2,9

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.