Požáry, jaké svět nezná

285

Rok 2019 byl v mnoha ohledech mimořádný. Požáry, se kterými se lidé museli potýkat po celém světě, byly na mnoha místech nejhorší v historii.

Austrálie

Např. australské požáry zničily více než pětinu všech lesů na tomto světadílu. Podle vědců jde o globálně bezprecedentní jev, který nastal po více než rok trvajícím suchu. Vědci se navíc shodují, že budou v budoucnu častější. Více: ct24.ceskatelevize.cz, nebo ct24.ceskatelevize.cz

Kalifornie

V Kalifornii se museli vypořádat s největšími požáry v historii země.   Video: video.aktualne.cz

Sibiř

Stejně tak požáry na Sibiři byly tak rozsáhlé, že dým byl patrný z vesmíru. Dým z rozsáhlých požárů na Sibiři je vidět i z vesmíru, ukázal snímek NASA. www.irozhlas.cz

Z knihy Velký spor věků:

Satan působí také prostřednictvím přírodních živlů, aby sklidil žeň nepřipravených duší. Studuje tajemství přírodních dějů a nasazuje všechnu svou moc, aby živly ovládl, pokud mu to Bůh dovolí. Když mu bylo dovoleno, aby udeřil na Joba, Job okamžitě přišel o stáda, služebnictvo, domy, děti; stíhalo ho jedno neštěstí za druhým. Bůh chrání svá stvoření před mocí zhoubce. Křesťanský svět však pohrdá Božím zákonem a Pán učiní přesně to, co prohlásil, že učiní; odejme ze země svá požehnání, přestane chránit ty, kdo se bouří proti jeho řádu a kdo učí a nutí druhé, aby činili totéž. Satan vládne nad všemi, které Bůh přestal chránit. Některé z takových lidí zahrne přízní, bude jim všemožně pomáhat, aby tím prosadil své záměry. Na jiné zase sesílá utrpení a přitom je klame, aby uvěřili, že to na ně seslal Bůh.

Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, povodních, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak umírají. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Rány přijdou na lidi i zvířata. „Kvíliti bude a padne země. … Zemdlejí vysocí národové zemští, proto že i ta země poškvrněna jest pod obyvateli svými; nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou.“ (Iz 24,4.5)

Zdroj: www.ellenwhiteova.cz/velky-spor-veku/

Dobrou zprávou na konec je, že Pán Bůh v určitou chvíli, kterou neznáme, tyto věci zastaví. Dějiny plné problémů a zla budou ukončeny a započne tzv. milénium.

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

1 TES 4,16 -18

Foto: Pixabay, Skeeze

Předchozí článekRok 2019 byl v pražském Klementinu druhý nejteplejší od začátku měření
Další článekBankovky a koronavirus