Nedělní zákony – aktualizováno

310

Řada zemí buď připravuje, nebo již aplikuje zákon, který zásadně omezuje možnost obchodování a práce v prvním dnu týdne – neděli. Jedná se také o rušení nedělního prodeje i v době adventu. Významnější novinkou je, že uzákonění volné neděle se řeší v rámci EU. Viz zprávy uvedené níže.

Český rozhlas – 25. 11. 2010
Nizozemský parlament schválil zpřísnění nedělního prodeje

Celá zpráva ZDE

STV – 18. 11. 2010
V pořadu STV s názvem Sféry dôverné diskutovali zástupci některých slovenských církví a organizací. Peter Novoveský, člen OZ Aliancia za nedel’u – Slovensko říká, že jedním z důvodů pro zavedení nedělního zákona je např. krize rodiny (28. minuta). Dále zdůrazňuje, že se nejedná pouze o slovenskou aktivitu, ale o celoevropskou záležitost projednávanou na úrovni Evropského parlamentu – 69. minuta.

České noviny – 3. 11. 2010
Saský soud zakázal předvánoční nedělní prodeje v Drážďanech
Celá zpráva ZDE, nebo Idnes

Mediafax.cz – 26. 3. 2010
Třetina poslanců Evropského parlamentu prosazuje volnou neděli.
Celá zpráva ZDE

První Evropská konference za volnou neděli – 24. 3. 2010
„Mobilizace k ochraně neděle na evropské úrovni“
Stojí za povšimnutí, že partnery této aktivity se stalo 34 odborových organizací z celé Evropy. Seznam přednášejících ZDE a oficiální stránky hnutí www.workfreesunday.eu

Denik.cz – 5. 3. 2010
Boj o volnou neděli v Evropě začíná

Evropané se díky Lisabonské smlouvě mohou zapojit do navrhování zákonů. První iniciativa se chce bít za nedělní oddych. Celá zpráva ZDE

Free-sunday.eu – zahájeno 10. 2. 2010
Nová aktivita na podporu dne rodiny – jinak řečeno nedělního zákona. Na základě ustanovení Lisabonské smlouvy, které vstoupilo v platnost 1. prosince 2009, je možné při získání 1 milionu hlasů občanů EU vyzvat Evropskou komisi, aby předložila v rámci své kompetence návrh změny či úpravy zákona k projednání. Tato aktivita má za cíl nasbírat milion hlasů, které mohou ovlivnit přijetí nedělních zákonů. Ke dni 3. 4. 2010 podpořilo aktivitu 13.500 a ke dni 29.11. 2010 19.062 Evropanů.  www.free-sunday.eu

Nedělní prodej v jednotlivých zemích: Wikipedie

Uznáváte desatero jako Boží zákon? A co čtvrté přikázání?
Exodus 20:8-11

Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

Více o tématu ZDE
Video na toto téma ZDE

Předchozí článekFalešný Nový věk (New Age) a mesiáš Maitrea
Další článekAlbánii postihly nejhorší záplavy v historii