Klimatický lockdown a povinná neděle?

825

Svět po kovidu už nebude nikdy jako předtím

Patříte mezi ty, kteří si myslí, že se svět po kovidu vrátí do stejných kolejí jako ten před kovidem? Že jakmile bude většina populace naočkovaná, vše půjde normálním životem dál? Velmi pravděpodobně budete zklamaní.

Podle vyjádření některých globálních lídrů je kovid velká příležitost k novému začátku, velkému resetu, a nastavení tzv. „nového normálu“. Je to prý třeba. Svět totiž čelí ještě většímu problému, kterým je boj s klimatickými změnami. Alespoň podle těchto lídrů.

Klimatické změny jsou ještě větší problém

Vyřešení klimatických změn by bylo tou „nejúžasnější věcí, jakou kdy lidstvo udělalo“. V porovnání s tímto problémem je ukončení pandemie „velmi, velmi snadné“. Tvrdí Bill Gates, zakladatel Microsoft (zdroj BBC). Není sám, kdo to vidí podobně. Mark Carney, Guvernér Bank of England, si myslí, že svět zažije ještě více úmrtí v souvislosti s klimatickými změnami než s kovidem, pokud nebudou přijata nějaká rozhodná opatření (zdroj BBC). Jedná se o souvislosti, které většinu z nás ani nenapadnou, ale rýsují se stále jasněji. „Globální oteplování je větší hrozbou než coronavirus.“ Alespoň podle článku, který všem už v roce 2020 na Aljazeera. (zdor: Aljazeera)

Globální oteplování je větší hrozbou než coronavirus

Aljazeera

Jaké mají řešení

Tady začíná část, která mnohým bude připomínat spíše nějaký sci-fi dystopický film. Např. zaznívají hlasy, které žádají pokračování některých omezení i po pandemii – ve jménu ochrany před klimatickými změnami. Volají po tzv. klimatickém lockdownu. Ten počítá s tím, že se svět už nemá vrátit do stavu, ve kterém by před covidem. To nejpodivnější je, že se v této otázce angažují velké globální korporace a také Vatikán.

Existuje Rada pro inkluzivní kapitalismus, ke které se v prosinci 2020 připojili generální ředitelé Bank of America, BP, Johnson & Johnson, Salesforce a několika dalších společností z žebříčku Fortune 500. V této Radě pro inkluzivní kapitalismus nechybí také Vatikán. Rada má fungovat pod „morálním vedením papeže Františka“. Viz článek na tomto webu Strážci, Velký reset a Nový normál.

Na prezentaci této Rady vystoupila 8. 12. 2020 Lynn Forester de Rothschildová, která je její zakladatelkou a řídícím partnerem společnosti Inclusive Capital Partners. Uvedla, že „Rada bude následovat varování papeže Františka, aby dbala na „volání Země a volání chudých“ a reagovala na společenský požadavek spravedlivějšího a udržitelného rozvoje.“ (zdroj catholicnewsagency.comprotiproud.cz)

Rada bude následovat varování papeže Františka, aby dbala na volání Země a volání chudých

Lynn Forester de Rothschildová

Opatření, která budou navazovat na ta proticovidová, se již rýsují a přineseme o nich samostatný článek. Namátkou se řeší zastavení výroby automobilů se spalovacími motory a to v řádu desetiletí (zdroj např. zde), využití umělé inteligence k omezení nadprodukce, napojení světa na globální datovou síť do roku 2030, objevují se snahy na potlačení soukromého vlastnictví a příjmu, který by mohl být nahrazen jakýmsi garantovaným příjmem. Ve stylu „Nebudete nic vlastnit a budete šťastní“. (zdroj: Sky News Australia, od 2. minuty)

Papež František neskrývá svůj vliv na světovém dění i v otázce pandemické a klimatické situace. Nový normál má být prostě jiný a nový svět (zdroj: Vaticannews.va). A z logiky věci je zřejmé, že pokud se ve věci angažuje Vatikán, můžeme očekávat nějaké „nápady“, které budou jasným znamením papežské moci. Třeba povinné volné neděle.

Neděle přichází

Podle zpráv z celého světa vyplývá, že otevření otázky povinné volné neděle je opět masivně na stole. Dokonce v Turecku zaznívají hlasy požadující zavření obchodů (zdroj: dailysabah.com). Podobně zaznívají hlasy po obnovení Modrých nedělních zákonů na Filipínách (zdroj: news.yahoo.com), v Německu (zdroj: evangelicalfocus.com), diskuze je otevřená i v USA, (zdroj FOX 5), v Srbsku požadují nedělní zákaz odbory (serbianmonitor.com). Zajímavý je text na chorvatských stránkách CroatiaWeek: „Regulace a omezení nedělní práce je rovněž v souladu se směrnicí o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, kterou přijal Evropský parlament v loňském roce a která musí být do vnitrostátních právních předpisů zemí EU začleněna do roku 2022.“

Regulace a omezení nedělní práce je rovněž v souladu se směrnicí o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, kterou přijal Evropský parlament v loňském roce a která musí být do vnitrostátních právních předpisů zemí EU začleněna do roku 2022.

CroatiaWeek

Je na neděli něco špatného?

Boží plán je, aby si lidé jeden den v týdnu odpočinuli. V tomto smyslu je den volna správný a prospěšný pro jednotlivce, společnost, přírodu a především pro vztahy s Bohem a blízkými. Jenže problém nedělního volna má úplně jiný rozměr, než by mnoho lidí mohlo pomyslet. Bůh při stvoření dává člověku sedmý den jako den odpočinutí a společenství. Tímto dnem je ale sobota. Samotný Ježíš Kristus prohlásil, že sobota je učiněna pro člověka. (Marek 2,27). Sobota je dnem, který stvořil samotný Bůh pro člověka a dokonce tento den posvětil (Genesis 2,3) a to dávno před vznikem židovského národa. Sobota tedy není sedmým dnem pouze pro Židy, jak si to někteří myslí, ale pro celé lidstvo. Je to Bohem ustanovený den pro odpočinek a uctívání.

Naopak neděle je dnem, který byl papežskou mocí prohlášen za znamení jejich autority. Tedy uctíváním neděle projevují lidé úctu instituci papežství a moci, která stojí za ní. Není bez zajímavosti, že prvním veřejným opatřením vynucujícím zachovávání neděle byl zákon vydaný roku 321 po Kristu císařem Konstantinem. Tedy máme tu výročí 1700 let.

Proroctví

Biblické proroctví ve Zjevení 13. kapitole říká, že přijde doba, kdy znamení římské moci (neděle) bude vynucováno po celém světě. Moc znázorněná šelmou se dvěma beránčími rohy přinutí „zemi a její obyvatele“, aby se klaněli papežství – které v proroctví představuje šelma podobná levhartu. Šelma se dvěma rohy také navede „obyvatele země, aby postavili sochu té šelmě“. Navíc přinutí všechny, „malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky,“ aby přijali cejch (znamení) šelmy (Zj 13,11-16). Moc představená v proroctví šelmou s beránčími rohy jsou Spojené státy. Proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti. (Citace z knihy Velký spor věků, Zdroj: VSV)

Proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti

Ellen White

Svět spěje k strašnému konci. Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí „malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj 13,16), aby se řídili tradicí církve a zachovávali nesprávný den odpočinku. Všichni, kdo nebudou chtít přijmout tato nařízení, budou vystaveni trestům, až bude nakonec vyhlášeno, že zaslouží trest smrti. Boží zákon, který zahrnuje také pravý den Božího odpočinku, vyžaduje poslušnost a varuje, že jeho přestupníky stihne Boží trest.
Když bude lidem celá záležitost takto vyložena, každý, kdo nebude ctít Boží zákon a bude se řídit lidskými příkazy, přijme znamení šelmy. …“ (Citace z knihy Velký spor věků, Zdroj: VSV)

Závěrem

Neděle je tedy znamení mocnosti ze Zjevení 13. kapitoly, tudíž znamení biblické šelmy. Až přijde doba, kdy budou lidé nuceni toto znamení přijmout, naplní se výše uvedená část proroctví ze Zjevení 13. Je tedy zřejmé, že se nejedná „pouze“ o den odpočinku, ale o den uctívání.

Poslední světové události pouze dokreslují naplnění mnoha biblických proroctví, která oznamují blízký příchod Pána Ježíše Krista. V Bibli máme všechny důležité informace, abychom nebyli svedeni a překvapeni.

Celá Bible hovoří o tom, že veškeré zlo, strach, pandemie, smrt, různá falešná učení a náboženství budou jednou ukončeny. Poté bude obnoveno království lásky, ve kterém už nebude nic zlého, žádné nemoci ani smrt. Vše bude vráceno do původní harmonie, kterou obnoví Král králů a Pán pánů, Ježíš Kristus. On přichází.


Další zdroje:

Foto: Anna Shvets, Pexels, Všeobecný nedělní zákon, Mediální zdroje: spectator.usbusinessinsider.in

Videa: 

Předchozí článekOčkovací pas – v Británii možná potřebný pro vstup do obchodů a restaurací
Další článekMléčná dráha – časosběr