KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ PŘICHÁZÍ

Fascinující starodávná biblická proroctví ukazují,
že návrat Ježíše Krista na tuto Zem se blíží.

CO PROZRAZUJÍ CELOSVĚTOVÉ UDÁLOSTI?

Nikdy v nám známé historii svět nezažíval to, co dnes. Rozmach poznání, nespočet nových objevů, vymírání druhů, katastrofy, úpadek morálních hodnot, nemoci…
To vše se týká naší doby a navíc v celosvětovém rozsahu.
Jak některé události zapadají do biblických proroctí?

CO ŘÍKAJÍ BIBLICKÁ PROROCTVÍ?

Existují desítky biblických proroctví, která popisují přesně to, čeho jsme svědky. Hovoří o mizející lásce, aroganci, válkách, zemětřeseních, nemocích. Ano, to vše vždy bylo, ale ne v globálním rozsahu a ve stále se zvětšující intenzitě. Také o tom poroctví hovoří. Podívejte se na některá konkrétní biblická proroctví.

CO JE PŘED NÁMI?

To, čeho jsme svědky, nazývá Ježíš Kristus porodními bolestmi. Ty bývají čím dál silnější a častější. Stejně jako problémy, které vidíme. Tou dobrou zprávou je, že za porodními bolestmi přichází nový život. Z pohledu Ježíšových proroctví přichází nový svět, ve kterém vládne ON. Každý se může svobodnout, zda tam chce být. Co to znamená?

Více…

CO S TÍM MÁM DĚLAT?

Existuje řešení.

STUDOVAT BIBLI

Bible je považována za dopis Boha tomuto lidstvu. Jedině tam můžeme najít potřebné informace pro naši záchranu.

NENECHAT SE NIKÝM OBALAMUTIT

Ježíš svým učedníků řekl, aby se nedali nikým oklamat. Učiteli, falešnými proroky, dokonce církvemi. Nikým, kdo obrací Jeho učení.

POZNAT JEŽÍŠE KRISTA

Jestliže brzy přijde Jeho království, poznejte z Bible, kdo je skutečný Pán pánů a Král králů, který měl vždy dějiny tohoto světa pod kontrolou.

SPOLÉHAT SE NA JEŽÍŠE KRISTA

Spoléhejte se na Krále králů a Pána pánů Ježíše Krista. ON jediný vás nikdy nezklame. Jako lidé jsme omylní, proto bychom v Bibli měli ověřovat vše, co říkají druzí lidé, učitelé, církve.

SLEDOVAT SVĚTOVÉ UDÁLOSTI

Na mnoha místech bible Ježíš Kristus hovoří o tom, že svět před jeho druhým příchodem bude zažívat konkrétní události. Co ukazují aktuální události? Na tomto webu najdete více ja 500 článků. 

NEMÍT STRACH

Strach z budoucnosti nám nahánějí média a politici. Ježíš nabízí nádhernou budoucnost a všechny tyto informace máme vědět především proto, abychom viděli, že ON je pánem na dějinami.