Expanze vesmíru – záhada pokračuje

305

Rozpínání vesmíru

V roce 1998 bylo poprvé pozorováno, že expanze vesmíru zrychluje. Jednalo se o mimořádný objev, o kterém vyšlo mnoho článků s úvahami, co toto zrychlování způsobuje. Jedním z nich byl článek na Novinky.cz, který vyšel v roce 2011. Psali jsme o tom také ZDE.

V článku se uvádí, že „k vysvětlení zrychlující se expanze vesmíru museli vědci buď přepsat teorii Alberta Einsteina o gravitaci, nebo přijmout skutečnost, že vesmír byl vytvářen novým typem energie.“ Jinak řečeno se děje něco, čemu nerozumíme. Jenomže další pozorování postupem času ukázala, že věc je ještě složitější a vesmír se možná rozpíná na různých místech různě rychle.

Různě rychle na různých místech

Věda v současnosti pracuje s předpokladem, že „vesmír je izotropní, tedy stejný ve všech směrech“. Je to dokonce jeden z pilířů kosmologie, které ovlivňují studium historie a budoucnosti celého vesmíru. Alespoň to takto vysvětluje v článku americké vesmírné agentury NASA vedoucí nové studie Konstantinos Migkas. Předpokládá, že jak se rozpíná vesmír, tak se rovnoměrně rozmisťují i galaxie.

Jenže nové závěry vědců z NASA a Evropské vesmírné agentury (ESA) ukazují na překvapivé výsledky.

Rozpínání vesmíru vědci zkoumali na chování téměř 850 shluků galaxií a na rentgenovém záření, které vyzařují. Když odečetli jiné faktory, jež by na něj mohly mít vliv, získali hodnoty, které podle nich ukazují, jak se vesmír rozrůstá. 

Pokud by hypotéza o izotropii byla správná, tak by vlastnosti shluků galaxií byly všude na obloze stejné. Ale my jsme zaznamenali významné rozdíly,“ popsal pro server Phys.org Migkas. Článek na Aktuálně.cz pak rozebírá další aspekty tohoto objevu.

Zjednodušeně řečeno to vypadá, že se vesmír rozpíná na různých místech různě rychle.

Závěrem

Je to taková klasika posledních let. S postupujícím poznáním dochází k přehodnocování dosavadních předpokladů a často se objevují nové a ještě vážnější otázky. Platí to i v otázce vesmíru. Nejenže nebyla zodpovězena otázka, co způsobuje zrychlování expanze, dokonce přibyla další.

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Římanům 1:19 – 2

Současně přijímaný model vzniku vesmíru počítá s tím, že výbuchem z ničeho (velký třesk) se do prostoru dnes nazývaného vesmír rozletěly kusy hmoty. Kde se vzala hmota je však záhadou. Z těchto kusů hmoty se postupem času staly např. krásně kulaté planety a hvězdy, zformovaly se do soustav např. planetárních. V těchto soustavách si tělesa samovolně nastavila na vteřinu přesné oběžné dráhy. Pomocí gravitace se samovolně spojily hvězdy, prach, temná hmota do galaxií. Co na tom, že galaxie mají různé tvary a vypadají hezky. Po nějakém čase se zrovna na naší planetě z neživé hmoty stala živá hmota a ta se časem vyvinula v bytosti, které si začaly uvědomovat sebe sama a započaly s pozorováním vesmíru. Myšleno člověk. Zbývá dodat, že celý tento pohled je velmi odvážným projevem víry.

Lidstvo má však jiný záznam o tom, co se tady na počátku stalo. Je to záznam o mocném stvořitelském zásahu Boha Stvořitele. Bible popisuje stvoření, jako projev milujícího Boha, který člověka tvoří šestý den tohoto procesu. On stvořil všechno tak, abychom ve stvoření mohli vidět jeho moc. Může ji tam vidět každý. Otázkou je, zda chce.

Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.

Izajáš 40,21-22

Je evidentní, že tím, jak se poznání zvětšuje, budou přicházet další a další překvapení, která budou ve výsledku potvrzovat inteligentní a mocný stvořitelský akt.


Zdroje: Aktuálně.cz, Independent, Nationnal Geographic, Pixabay – StockSnap

Předchozí článekGolfský proud je nejpomalejší za tisíc let, reálné je i úplné zastavení
Další článekSetkání s mimozemskou civilizací – co se to děje?