Znepokojivý výzkum: Losos chycený u Seatlu obsahoval antidepresiva, antibiotika, kokain a další

75

Všichni jsme obeznámeni s hororovými příběhy o mladistvých na drogách, ale normálně se jich účastní lidé, ne ryby. Avšak v tomto případě to byl mladistvý losos čavyča, který nikdy nedostal šanci „prostě říci ne.“

Nový znepokojivý výzkum ukazuje, že mladý losos nalezený v Puget Sound byl pozitivně testován na více než 80 různých drog včetně kokainu, antidepresiv a tuctů dalších léků užívaných lidmi.

Když výzkumníci provedli testy vody a blízké čističky odpadních vod v ústí řeky Puget Sound u Seattlu ve státě Washington, objevili vysoké koncentrace drog a produktů péče o tělo – kdy ty koncentrace byly jedny z nejvyšších kde kdy v zemi objevených.

Tkáně migrujícího sledě čavyča a místních koljušek tříostných rovněž obsahovaly tyto sloučeniny – i když tyto ryby se v ústí nacházely daleko od čističky odpadních vod, jejíž voda byla do té doby považována za „neposkvrněnou“.

Jak referoval The Seattle Times:

„K medicínské škále běžných drog rovněž patřily Flonase, Aleve a Tylenol, Paxil, Valium a Zoloft, Tagamet, OxyContin a Darvon, Nikotin a Kofein. Také tam byly fungicidy, antiseptika a antikoagulanty. Rovněž Cipro a hojnost dalších antibiotik.

„Proč jsou ale ty koncentrace tak vysoké? Mohlo by to být proto, že lidé zde užívají uvedených drog více, nebo by to mohlo mít spojitost s procesy v čističce odpadních vod, řekl Jim Meador, toxikolog životního prostředí ze Severozápadního střediska rybářské vědy při NOAA v Seattlu a vedoucí autor článku tento týden publikovaného v žurnálu Environmental Polution.“

Čističky odpadních vod nepomáhají

Přítomnost těchto drog má, vypadá to, spojitost s neschopností čističek odpadních vod plně tyto chemikálie při čištění odstranit. Ale i vysoké počty fekálních kolimorfních bakterií v určitých oblastech Sound naznačují, že k tomuto problému by rovněž mohly přispívat netěsné žumpy ze septiků.

Některé z těch drog nalezených v rybách a vodách Puget Sound je těžké standardními metodami čistění kanalizačních vod odstranit:

„Čističky odpadních vod v kraji King sice některé léky z odpadních vod účinně odstraňují, ale mnohé drogy jsou vzdorovité a přetrvají. Např. léky na epilepsii se odstraňují velice těžko a koncentrace ibuprofenu se při čištění dají srazit – nikoliv však odstranit, říká Betsy Cooper, administrátorka schvalování pro Divizi odpadních vod tohoto kraje.“

Kdo za to opravdu může?

Ale podle Cooper nelze vinu svalovat úplně jen na čističky vod. „To čistění dělá chemicky i biologicky, co může, aby to odstranilo,“ řekla, „ale není to jen o kvalitě čistění, je to i o množství, v jakém to den za dnem užíváme s předpokladem, že to prostě odteče.“

Zřejmé řešení

Ač Západní medicínská farmaceutika údajně mají dost velkou hodnotu, tak téměř vše, na co jsou tyto medicínské drogy určeny lze léčit ještě účinněji při použití přirozených metod podporujících spíše hojení než závislosti.

A jedno ze zjevných poučení ze situace v Puget Sound je to, že když učiníte špatné rozhodnutí na jedné úrovni, tak to bude mít negativní dopad i na dalších úrovních. Nežijeme ve vakuu a náš nezdravý sty života má dopad na vše živé.

My souběžně otravujeme jak sebe, tak své okolí. Možná, že nastal čas pro jiný přístup…

Zdroj: naturalnews.com, Převzato z AC24.cz

Podobně zpráva: Report states parasite blinded salmon; virus found in brains

Poznámka:

Bůh dal prostřednictím svého proroka před více jak sto lety aktuální poselství ohledně stravování. Z lásky ke svému lidu!

Jestliže kdy bylo jezení masa bezpečným, dnes jím není. Rakovinu, nádory a plicní nemoce velkou měrou způsobuje jezení masa. ONLINE

Maso nikdy nebylo nejlepší potravou, ale jeho požívání je nyní dvojnásobně problematické, protože rychle stoupá počet onemocnění u zvířat. Ti, kteří jedí masitou stravu, asi neví, co jedí. Kdyby tak mohli vidět ta zvířata živá a poznali kvalitu masa, které jedí, znechuceně by se odvrátili. Lidé stále pojídají maso, které obsahuje tuberkulózní bakterie a rakovinové buňky. Tuberkulóza, rakovina a další smrtelné nemoci se takto přenášejí. ONLINE

 

Předchozí článekKlimatické změny a prosazení volné neděle
Další článekTeorie velkého třesku: současné rozpaky