Zemětřesení podle proroctví

86

Bible předpověděla, že těsně před druhým příchodem Ježíše Krista budou na zemi veliká zemětřesení. Z biblického pohledu zásadním bylo zemětřesení v Lisabonu, které udeřilo 1. 11. 1755. A jaká je současná situace? Biblická proroctví se nám naplňují před očima – bez pochyb!

Za posledních deset let

Na Yahoo.com byl zveřejněn článek s názvem „Za poslední dekádu zemětřesení usmrtila 780.000 lidí„.
Článek se odvolává na studii amerických vědců zveřejněnou v lékařském časopise Lancet.
Ta uvádí, že za posledních deset let si zemětřesení vyžádala více jak 780.000 obětí, což je 60% z celkového počtu obětí všech přírodních katastrof. Tedy zemětřesení mají na svědomí více mrtvých než záplavy, hurikány a další přírodní katastrofy dohromady.

Ze zprávy dále vyplývá, že kromě těchto úmrtí, byly zemětřeseními ve stejném období přímo dotčeny další dvě miliardy lidí.

Tři nejhorší zemětřesení za posledních 10 let podle počtu obětí

Zemětřesení s největším počtem obětí bylo 12. 1. 2010 o síle 7,0 magnitudy na Haiti.
Zemřelo zde 316.000 lidí.

Dále následuje zemětřesení v Indickém oceánu 26. prosince 2004. Tsunami způsobená  zemětřesením o síle 9,1 magnitudy zabila tisíce lidí. Celkem zemřelo 227.000 lidí.

Třetím nejhorším  bylo zemětřesení ze dne 12. 5. 2008 v provincii S‘-čchuan v jihozápadní Číně. Síla: 7,9  magnitudy. Toto zemětřesení připravilo o život 87.500 lidí.

Celý článek na Yahoo.com, Českénoviny.cz

Graf nárůstu zemětřesení o síle Magnitudo 6+


Nedávno jsme zveřejnili článek o 370 % nárůstu počtu zemětřesení v USA.

Aktuální zprávy o zemětřesení:
Silné zemětřesení zasáhlo Chile
Oklahomu zasáhlo další, ještě silnější zemětřesení

Zemětřesení v Lisabonu dne 1. 11. 1755 – naplnění proroctví Zjevení 6,12

  • Zjevení Janovo 6:12 
    A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl

Prorok Ellen Gould White potvrdila, že toto zemětřesení bylo naplněním proroctví z biblické knihy Zjevení 6,12:

Proroctví předpovídá nejen způsob a účel druhého příchodu Ježíše Krista, ale udává také znamení, podle kterých lidé poznají, že se blíží. Pán Ježíš řekl: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách.“ (Lk 21,25) „Zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.“ (Mk 13,24-26) Jan v knize Zjevení popisuje první ze znamení, která budou předcházet druhý příchod, takto: „Nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl.“ (Zj 6,12)

Tato znamení se ukázala před začátkem devatenáctého století. V roce 1755 se toto proroctví splnilo do té doby nejstrašnějším známým zemětřesení. Všeobecně se o něm hovoří jako o lisabonském zemětřesení, i když zasáhlo velkou část Evropy, Afriky i Ameriky. Otřesy byly pozorovatelné i v Grónsku, v Západní Indii, na ostrově Madeira, v Norsku a ve Švédsku, ve Velké Británii a v Irsku. Zemětřesení zasáhlo území nejméně deseti milionů čtverečních kilometrů. V Africe se zemětřesení projevilo téměř stejně silně jako v Evropě. Zničena byla velká část Alžírska. Nedaleko hranic s Marokem zmizela celá vesnice s osmi nebo deseti tisíci obyvatel. Obrovská přílivová vlna zasáhla pobřeží Španělska a Afriky, zaplavovala města a působila hroznou zkázu.

Nejsilněji se zemětřesení projevilo ve Španělsku a Portugalsku. Město Kádiz zasáhla přílivová vlna vysoká téměř dvacet metrů. Třásly se hory, „některé z největších v Portugalsku otevřely své vrcholky, podivuhodným způsobem pukly, rozpadaly se na kusy a obrovské skalní masivy se valily do údolí. Očití svědkové tvrdili, že z některých hor šlehaly plameny.“ (Sir Charles Lyell, Základy geologie, str. 495)

V Lisabonu „bylo z hlubin země slyšet jakoby dunění hromu. Vzápětí zpustošil velkou část města prudký otřes. Během šesti minut zahynulo na šedesát tisíc lidí. Moře nejprve ustoupilo, obnažilo široký pruh písčitého pobřeží. Za chvíli se však přiřítilo zpátky. Přílivová vlna vystoupila patnáct i více metrů nad obvyklou úroveň hladiny.“ Mezi neobyčejné události, ke kterým v Lisabonu za této katastrofy došlo, patří také zmizení nové přístavní hráze, vybudované s obrovskými náklady z mramoru. Na tuto hráz se seběhl velký zástup lidí v domnění, že tam jsou v bezpečí před padajícími zříceninami domů. Přístavní hráz se však najednou propadla se všemi lidmi, kteří na ní byli, do moře, ani jediné mrtvé tělo nevyplavalo na hladinu.“ (Tamtéž, str. 495)

V důsledku zemětřesení se zhroutily všechny kostely a kláštery, většina velkých veřejných budov a více než čtvrtina obytných domů. Asi dvě hodiny po zemětřesení vypukly v různých částech města požáry a zuřily téměř tři dny s takovou prudkostí, že město úplně zničily. K zemětřesení došlo ve svátek, kdy byly kostely a kláštery plné lidí, jen málokdo se zachránil.“ (Encyclopedia Americana, heslo Lisabon) „Zděšení lidí se nedá popsat. Nikdo neplakal, nebylo slz. Ti, kdo přežili, šílení hrůzou pobíhali sem a tam, bili se do tváří i prsou a volali: „Slitování, to je konec světa.“ Matky zapomínaly na své děti a utíkaly pro obrazy nebo sochy Ukřižovaného. Mnozí lidé utíkali do kostelů, aby tam našli ochranu. Nadarmo však vystavovali Ukřižovaného, nadarmo objímali oltáře. Obrazy, sochy, kněží i návštěvníci kostelů byli společně pohřbeni v jedné zřícenině.“ Odhaduje se, že onoho osudného dne přišlo o život celkem devadesát tisíc lidí (Viz Dodatek č. 31).

O dvacet pět let později se ukázalo další znamení, o kterém se zmiňuje proroctví – zatmění slunce a měsíce.
Celá kapitola knihy Velký spor věků ZDE

Wikipedia o zemětřesení v Lisabonu, zajímavý článek vyšel na Idnes.cz

 

Předchozí článekAmerika – šelma s rohy beránka
Další článekZávěrečné polnice zní celou zemí