Zázraky přicházejícího falešného Mesiáše?

102

Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Vznešená bytost  oslňující krásy a nadpřirozených schopností. Laskavým hlasem bude citovat některé Spasitelovy pravdy, ale Spasitel to není.

Bible říká, že těsně před příchodem skutečného Ježíše Krista bude na světě řada falešných Mesiášů a dokonce, že se objeví satan, který se za Ježíše Krista bude vydávat.

Tento jeho mistrný podvod bude mít za následek svedení mnohých lidí v globálním rozsahu. V Bibli je však dost informací na to, abychom dokázali bezpečně rozpoznat příchod podvodníka od příchodu skutečného Ježíše Krista.

V knize Velký spor věků můžeme číst popis této události:
„V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13-15)“
Viz Velký spor věků str. 625.
Přečtěte si on-line, nebo získejte celou knihu zdarma ZDE.

Bude prohlašovat, že  sobotu změnil na neděli. „Korunované hlavy, prezidenti, vládci na vysokých místech se skloní před jeho falešnými teoriemi.“ (EGW, FE 471, 472)

„Bude nám přikázáno, abychom tuto bytost, kterou svět bude oslavovat jako Krista, uctívali.“ (EGW, 6BC 1105,6)

Není tedy pochyb o tom, že jeho vliv bude masivní a pro nás v současné době těžce pochopitelný. Přijde v podobě, kterou lidstvo nebude očekávat a bude překvapeno. A protože se jedná o satana, dá se předpokládat, že nepřijde sám.

Jedním z „kandidátů“ na falešného Mesiáše je Maitréja. Na rozdíl od jiných je jeho vliv víceméně globální. Jeho příznivci jsou připravováni na brzký „Den deklarace“. V současné době je prý již na zemi, žije v Londýně (že by to nějak souviselo s okultní agendou LOH 2012?), objevuje se na různých místech, poskytuje i rozhovory médiím, ale otevřené představení veřejnosti bude právě onen Den deklarace. Řada zázraků a nadpřirozených úkazů současnosti je údajně znamením jeho brzkého odhalení. Viz konec článku.

Co o Maiteréjovi píší jeho příznivci:
„Kdo je to Maitréja? Generace lidí všech velkých náboženství jej očekávaly. Křesťané jej znají pod jménem Kristus, a čekají jeho brzký návrat. Židé čekají svého Mesiáše; hinduisté příchod Krišny, budhisté jej čekají pod jménem Maitréja Budha; muslimové předpokládají příchod Imáma Mahdího, nebo Mesiáše.“ říká Benjamin Creme, mluvčí Maitréji

„Maitréja, Světový Učitel, nepřichází sám, ale se svou skupinou, kteří lidstvo vedli dlouhou dobu ze zákulisí.

Vracejí se do našeho každodenního světa, aby nám pomohli řešit nejkritičtější problémy lidstva. Maitréja není náboženským vůdcem, ale pedagogem v nejširším smyslu slova.

Je zde, aby nás inspiroval k vytvoření nové doby, založené na sdílení a spravedlnosti tak, aby měli všichni lidé zajištěny základní životní potřeby: stravu, bydlení, zdravotní péči a vzdělání.

Jeho veřejná mise ve světě právě začíná. Maitréja sám to komentoval slovy: ‚Brzy, již velmi brzy, uvidíte mou tvář a uslyšíte má slova.“

Ve světě se zformovala nová skupina za účelem přípravy Kristova příchodu. Její členové, kteří jsou v individuálním spojení s Hierarchií, představují předvoj, prostřednictvím kterého může On působit. Nejedná se o zevní organizaci, ale její členy můžeme nalézt v každé zemi bez rozdílů.

Již brzy svět spatří muže a ženy – lidi obdarované talentem a schopnostmi vhledů, jež v sobě nosí odpovědi na problémy sužující dnešní svět. Na srdci jim leží všeobecné blaho. Stojí připraveni, aby v okamžiku, když budou k tomu vyzváni, se zapojili do přestavby společenských světových struktur duchovním směrem. Již brzy to nastane.“

Tolik citát z českého webu http://ekoland.klub.sweb.cz napojeného na oficiální web www.share-international.org, který pravidelně zveřejňuje poselství Maitréji.


Výjimečné události se dějí

Na světě se skutečně dějí události, které se nedají vysvětlit jinak, než jako projev nadpřirozené mocnosti. Světelné kříže, zázračná znamení, úkazy atd…
Zde je několik ukázek, které Maitréja prohlašuje ústy svého mluvčího za své.

Zjevení v Nairobi
11. června 1988 se Maitréja zázračně objevil v Nairobi před 6.000 lidmi.


Zázrak v Karbale, Irák, 2008

Sýrie, 2012
Na tomto videu se objeví postava v bílém šatu. Přestože je na protějším rohu odsřelovač,  zcela klidně vezme zraněného mladého muže a navzdory jeho váze ho lehce odnese do boční uličky.
Dle sdělení Benjamina Creme, údajného mluvčího, se prý jedná o Maitréju.


Divných věcí nad hlavami je stále více

Možná si někteří z vás všimli, že i nad našimi hlavami se stále častěji dějí nevysvětlitelné věci. Není to nic, co by křesťané nemohli vědět.

Ellen Gould White píše:
Brzy se na nebi objeví nadpřirozené úkazy jako znamení moci démonů, kteří konají zázraky.
Viz Velký spor věků str. 624.
Přečtěte si on-line, nebo získejte celou knihu zdarma ZDE

Výskytů je celá řada. Jedním z posledních zaznamenaných je UFO na Slovensku a v Polsku. Zajímavé je také video ze zahajovacího ceremoniálu Letních olympijských her (např. Reuters). Nejdříve si všichni přítomní mysleli, že se jedná o vzducholoď televize NBC Olympics, která ji používá na monitorování olympiády. Nicméně pozdější detailní záběry ukázaly, že vzducholoď svým tvarem vůbec nepřipomíná. Viz zpráva na Huffingtonpost.com.

Ve vztahu k tématu tohoto článku existuje také video shrnující zázraky oznamující údajný brzký příchod Maitréji. Pochází z dílny organizace Share international, jejíž součástí je právě Benjamin Creme.

Závěrem
Je nutné znát věci, které se dějí, ale nejdůležitější je mít vztah s Ježíšem Kristem a znát Bibli – Jeho slovo. Proto ho studujme, dokud je čas.

  • Matouš 24:23-27
    Kdyby vám tehdy někdo řekl: `Hle, Mesiáš je tu!´ anebo: `Tady je!´ nevěřte.
    Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
    Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: `Pohleďte, je na poušti!´ nevycházejte; anebo: `Hle, je na tajném místě,´ nevěřte.
    Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. B21

Z Bible vyplývá, že skutečný Ježíš Kristus se při druhém příchodu země nedotkne. Jinak řečeno, kdokoliv se prohlašuje za Ježíše Krista a bude působit na této zemi, je falešným Kristem.

Předchozí článek„Demokratická“ Amerika překonala nacistické Německo
Další článekPoslové velké zdravotní krize lidstva?