Z úředních listin ve Francii mají zmizet slova matka a otec

9

Novinky.cz – 25. 9. 2012
Francouzská vláda chystá zákaz slov „matka“ a „otec“ ve všech úředních dokumentech. S ohledem na plánované uzákonění sňatků osob stejného pohlaví se má v budoucnu zmiňovat pouze termín „rodiče“. Upozornil na to britský list Daily Telegraph.

Návrh nového znění občanského zákoníku pobouřil zejména věřící. Návrh uvádí, že „manželství je svazek dvou osob rozdílného nebo stejného pohlaví“. Veškeré zmínky o matce a otci v rodině pak nahrazuje termín rodiče. Vláda totiž plánuje dát homosexuálním párům stejná práva na adopci jako heterosexuálním.

„Kdo může říct, že heterosexuální pár vychová dítě lépe než homosexuální pár, že zajistí pro rozvoj dítěte ty nejlepší podmínky?“ odrážela kritiku ministryně spravedlnosti Christiane Taubirová v rozhovoru pro katolický list La Croix.
Celá zpráva ZDE

Poznámka
Žel se nejedná o první počin v rámci EU. Např. ve Velké Británii se místo tradiční slov „otec“ a „matka“ budou používat oficiální výrazy rodič 1 a rodič 2. Viz článek Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu. Navíc tento trend homosexuality bude ještě silnější a destruktivnější.

I v této oblasti se naplňují biblická proroctví, která říkají, že před druhým příchodem Ježíše Krista bude jako za dnů Noe a Sodomy. Sexuální nezřízenost tehdy i teď rozkládá celou společnost.

Ježíš Kristus nás učí, abychom neodsuzovali druhé. Jinak řečeno: Kristovi následovníci mají být pomocí ostatním – tedy i homosexuálům.  Druhou stranou mince je však skutečnost, že Kristovi následovníci by neměli být k hříchu pasivní. Povinností každého křesťana je hřích definovat a vymaňovat se z jeho vlivu. Jak sám za sebe, tak POMÁHAT ostatním.

Nemůžeme odsuzovat homosexuály jako jedince, ale je nutné poukázat na to, že homosexualita je hřích! Ale i s tímto hříchem je možné pracovat a prosit Ježíše Krista za odpuštění a pomoc při očištění a změně osobnosti.

  • Římanům 1:26-27
    Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
  • Juda 1:7
    Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně
  • Leviticus 18:22
    Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.