V Uruguayi pomřelo 30 tisíc ovcí, příčinou mohl být neustálý déšť

69

Tato španělská zpráva z Uruguaye říká, že neustálé deště, které tuto oblast bičovaly po 25 nepřerušených dnů, odhadem zabily 30 tisíc ovcí a kusů dobytka. Tato událost bude mít celosvětový dopad na export vlny a jehněčího.

Severní oblasti země – Artigas, Paysundu, Salto a Tacuarembo – utrpěly nejhoršími důsledky dešťů, které tuto oblast země zasáhly, s odhadem ztráty asi 30 tisíc ovcí na vlnu; poškozenými domy, silnicemi a farmami.

Rančeři hlásili, že ještě nikdy nic takového neviděli. Ani jejich otcové a jejich dědové před nimi. Je to bezprecedentní.

V titulcích se uvádí: „Venkov ještě nikdy nic takového nezažil.“

Přičemž ukazují chmurné scény s mrtvými zvířaty táhnoucí se mnoho mil. Občanům řekli, aby maso těchto zvířat nejedli, zajišťují jejich sběr a zpopelnění.

Zůstává však otázka, co ty desetitisíce ovcí zabilo? Byla to jen dešťová voda nebo něco horšího? Ať je to, co chce, není to dobré, když uvážíme, že ta masová umírání zvířat po celém světě, hlavně ryb, ptáků a drůbeže, i včel by mohla zapadat do stejného obrázku.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: elpais.com.uy
Převzato z AC24.cz

Komentář
Bible, inspirované Boží slovo, je vzkaz lidstvu od samotného Boha Stvořitele. Tato výjimečná kniha k nám promlouvá v čase a velmi otevřeně nás informuje o našem stavu a naší budoucnosti.

I události zveřejňované na tomto webu korespondují s biblickými proroctvími, které oznamují blížící se výjimečný okamžik v dějinách celého vesmíru – druhý příchod Ježíše Krista.

Bůh jedná velmi otevřeně a oznamuje dopředu, co se bude dít. Označuje také příčiny stavu a láskyplně volá každého člověka k návratu k sobě. Volání směřuje nejen k lidem, kteří ještě Ježíše Krista do svého srdce nepřijali, ale také k duchovnímu Izraeli (křesťanům), kteří se od pravd a nařízení láskyplného Boha odklonili.

  • Ozeáš 4,1-3  (Slovo na cestu)
    Poslouchejte Izraelci, co Vám Hospodin oznamuje:
    „Celou vaši zemi i každého z vás viním z nevěry a nelásky, neboť všichni jste mne opustili a nikdo mne už nezná. Všude se rozmohla sprostá lež a přetvářka.
    Vraždy, krádeže a cizoložství naplnily celou zemi a brutalita násilí roste den za dnem. Díky vašim nepravostem pomalu umírá celá země a strádají všichni její obyvatelé. Zkáza zasahuje zvěř na zemi i ptáky v oblacích a nevyhýbá se ani rybám žijícím pod vodou.

Země prochází obdobím, které je složité, ale bude ukončeno něčím krásným, hodnotným a trvalým. Druhým příchodem Boha – Ježíše Krista, který nastolí své království stojící na úplně jiných základech než současný svět. A to navždy. Každý v tomto království může být. Stačí přijmout do srdce Krále králů a Pána pánů Ježíše Krista.

  • Žalm 97,2
    Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.

http://youtu.be/Kx2QGN4aeOs

http://youtu.be/WDqJFTX7ubo

 

Předchozí článekBude Izrael první bezhotovostní společností?
Další článekHudba a její role v boji dobra a zla