V Jeruzalémě instalovány kamery připravené snímat 2. příchod Ježíše Krista

72

Dvě z největších amerických křesťanských televizních společností instalovaly kamery poblíž Jeruzaléma s cílem zachytit druhý příchod Ježíše Krista. Kamery jsou nainstalovány tak, aby pokryly prostor okolo Olivové hory, kde by se prý druhý příchod měl odehrát.

Texaská televizní síť Daystar (Jitřenka) jako první instalovala kamery, které snímají prostor 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Poté se pak přidala síť Trinity (Trojice). Celá zpráva na Christianpost.com

Poznámka
Žijeme v době konce, kdy je možné vidět stále silnější a vážnější podvody. Toto je jeden z nich. Nemusíme koukat na televizi, abychom spatřili druhý příchod Ježíše Krista. Bible říká, že bude viditelný pro všechny:

 • Zjevení 1,7
  Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
 • Matouš 24,27
  Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.

Druhý příchod Ježíše bude kromě toho také identifikovatelný podle dalších výjimečných událostí:

 • Zjevení 6,14
  nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
 • Matouš  25:31
  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy

Je škoda, že někteří křesťané nečtou, nebo ignorují Bibli. Proto jsou obětí satanova podvodu. Ten si připravuje svůj příchod a bude se vydávat za Krista.

 • 2. Tesalonickým 2, 8-12
  A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
  Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Je zajímavé, že v únoru 2011 se v noci nad Jeruzalémem objevil podivný světelný objekt. Zprávu přinesly mnohé zpravodajské stanice a událost potvrdila řada svědků.
Podobná událost se na stejném místě stala cca o půl roku později za bílého dne.

Ještě zajímavější je skutečnost, že „podle Benjamina Creme, umělce, spisovatele a lektora se jedná o jedno z mnoha znamení nebo zázraků, které zvěstují vystoupení Maitréji, Světového učitele, na veřejnou scénu“.

Maitréja je samozřejmě falešný Kristus.

Hledejme pravdu v Bibli – knize, kterou nám poskytl samotný Bůh.

Předchozí článekV USA poprvé netvoří většinu obyvatelstva protestanti
Další článekKam nepozveme Boha, tam se vnutí ďábel