Univerzální kněz, prorok a král: Další papež čelí globálním výzvám

91

Na katolickém serveru Catholicnews.com vyšel článek k současnému dění okolo volby nového papeže. Samotný titulek článku poukazuje, jakou roli má v katolické církvi papež.

Titulek zní: Univerzální kněz, prorok a král: příští papež čelí globálním výzvám Papež je v samotném úvodu článku označen za univerzálního kněze, proroka a krále. Článek ZDE V souvislosti s volbou papeže je zajímavé, že každý kardinál, který volí papeže, píše svůj hlas na lístek, kde je natištěno “Eligo in summen pontificem,” neboli “Volím za Nejvyššího kněze (velekněze).” Papež je katolickou církví prokazatelně označován za Nejvyššího a univerzálním kněze, proroka, krále, Svatého otce a vikáře Kristova. Upřímně věřící křesťan by se však měl řídit tím, co říká Bůh, ne člověk:

  • Skutky apoštolské 5:29 Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.

Co říkají texty Božího slova:

  • Matouš  23:9 A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.
  • Židům  8:1  Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze (Ježíše Krista), který usedl po pravici Božího trůnu
  • 1. Timoteovi  2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Z toho, co můžeme číst z různých prohlášení a titulů papeže, je jasně patrné, že se papežství staví na místo, které patří výhradně Ježíši Kristu! To se dá vyjádřit slovem ANTI, které znamená „namísto“ nebo „proti“. A pokud je něco na místě Krista, logicky to se to dá vyjádřit jako ANTI-KRIST. Již reformátoři včetně Martina Luthera věděli, že papežství jako instituce je oním biblickým antikristem. A opět je důležité si připomenout, že se zde nemluví o konkrétních lidech, ale o instituci, která si nárokuje poctu a tituly, jenž patří výhradně Bohu, Ježíši Kristu.

Předchozí článekDěsivé výsledky studie: Za každou 30. smrt může maso!
Další článekJiří Pehe: Nový světový pořádek a jeho příčiny