Svobodný internet? Dlouho už ne…

84

Internet je bezpochyby úžasným a především svobodným médiem. Svobodně si můžete informace najít, vyjádřit, sdílet. Poslední události však ukazují, že se situace dramaticky mění…


Co se vlastně děje?

Vlády některých zemí včetně USA se snaží najít nástroj, kterým by mohly omezit fungování stránek s nelegálním obsahem, nebo odkazujících na nelegální obsah. Na první pohled vznešená myšlenka, ale…

To, co se připravuje, je v podstatě prostředek k masivní cenzuře a likvidaci celých webových stránek. Jestli se vám to zdá přehnaně hysterické, níže si přečtěte vyjádření největší celosvětové internetové encyklopedie a internetových specialistů.

Wikipedie – prohlášení

Dnes, 18. ledna 2012, se poprvé po jedenácti letech své existence na 24 hodin zcela odmlčela anglická Wikipedie, největší celosvětová internetová encyklopedie. Všechny její stránky jsou pro celý svět nahrazeny černou obrazovkou s textem, který vysvětluje důvody tohoto bezprecedentního kroku. Anglická Wikipedie a její editoři tak vyslovují svůj protest proti návrhům amerických zákonů Stop Online Piracy Act (zkracovaného jako SOPA), projednávaného Sněmovnou reprezentantů Spojených států amerických, a PROTECT IP Act (zkracovaného jako PIPA), projednávaného na půdě Senátu Spojených států amerických. Podle těchto a dalších odpůrců může tato dvojice zákonů ve svém důsledku celosvětově výrazně omezit svobodu a otevřenost internetu, a tedy i všech jazykových mutací Wikipedie. V tento den se tak anglická Wikipedie připojila k dalším významným internetovým společnostem jako Google, Yahoo!, Facebook a jiné, které vystupují proti dosavadnímu znění těchto legislativních návrhů.

V rámci připravovaného zákona SOPA by odpovědnost za obsah internetových stránek přešla z uživatelů, tedy vkladatelů informací a dat, na poskytovatele internetového obsahu. Dle návrhu jeho znění by americké úřady mohly požadovat po poskytovatelích, tedy především po provozovatelích webů, aby zablokovali všechny stránky, na nichž se objeví nelegální obsah či i pouhé odkazy na něj. Tento zákon by Sněmovna reprezentantů měla projednávat 24. ledna 2012.

Za rozhodnutím odstavit celosvětově anglickou Wikipedii stojí nedávno proběhlé hlasování editorů, kteří vytvářejí její obsah. Jednalo se o největší hlasování, které se kdy na Wikipedii uskutečnilo. To vypovídá o tom, nakolik se tvůrcům anglické Wikipedie zdají být navrhované zákony nebezpečné pro zachování současného stavu Wikipedie jako nezávislé a neutrální encyklopedie volně dostupné pro každého člověka na celém světě.
Odkaz na prohlášení na Wikipedii

Takto dnes vypadaly stránky anglické Wikipedie:


Na problém upozorňují také významní specialisté a vývojáři internetu:

Otevřený dopis internetových specialistů Kongresu Spojených států
Outsidermedia.cz – 3. 1. 2012
Skupina 83 významných programátorů a vývojářů internetu poslala členům amerického Kongresu otevřený dopis, v němž uvádějí své výhrady proti návrhům „protipirátských“ zákonů SOPA a PIPA, které současně projednává americká Sněmovna reprezentantů a Senát
Celý text dopisu na Outsidermedia.cz

 

Španělská vláda zavedla blokování webových stránek
Outsidermedia.cz – 15. 1. 2012
Nová španělská vláda neztrácela čas a schválila novou přísnou legislativu na boj s neoprávněným sdílením souborů. Po méně jak dvou týdnech u moci vláda Lidové strany (Partio Popular) zavedla kompletně takzvaný Sindeho zákon. Španělé se tak mohou těšit na blokování doposud legálních stránek za pomoci poskytovatelů nebo na jejich kompletní rušení a to vše v rámci 10 dnů od stížnosti držitele kopírovacího monopolu.
Celá zpráva na Outsidermedia.cz

Zajímavý článek vyšel také na Britských listech v roce 2010 s názvem Zruší vlády internet?

Závěrem
Zjevení 13. kapitola říká, že přijde celosvětová moc, která bude neposlušné jedince schopna „vyloučit ze systému“ tím, že nebudou moci nakupovat ani prodávat.

  • Zjevení Janovo 13:16
    A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

Mnoho lidí nevěří, že se blíží něco takového a možná spléhají na svobodu projevu na internetu. Žel, poslední události jasně ukazují, že svoboda na internetu pomalu, ale jistě končí.

Proto všichni, kteří máte co říci, udělejte to co nejdříve!

Proč? V současné době je nelegální např. kopírování většiny hudby a filmů. Ale v budoucnu může být nelegální např. tento, nebo jiný článek!!! Jinak řečeno záleží  na tom, co bude definováno jako nelegální.

Je také zajímavé, že tento zákon v USA přichází krátce po schválení zákonu NDAA o kterém známý prognostik Gerald Celente řekl toto:
„Ve Spojených státech teď schválili zákon NDAA,“ řekl. „Ten teď dává presidentovi pravomoc, aby identifikoval osobu, třeba jako jsem já, označil ji za teroristu a protivládní živel. A armáda může přijít a vyrazit u mě dveře – armáda! – a zatknout mě, aniž by mě z něčeho obvinila, aniž by mě dali k soudu, aniž bych měl práva dle Habeas corpus, žádná porota, žádný soudce, a potom mě mohou zabít, pokud si to budou přát, mučit mě, mohou mě poslat do kterékoli země na světě.“

Že by náhoda???

 

Bůh varuje včas!
Máme úžasného Boha, který zásadní věci oznamuje dopředu.

  • Izajáš 46:10 
    Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním
  • Izajáš 44:7 
    Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat?
Předchozí článekNeznámý zvuk vycházející ze země děsí lidi po celém světě
Další článekRaketový start: Počet nahlášených UFO s novým rokem vzrostl