Stav světových oceánů – velký problém

85

Poslední zprávy ukazují, že lidstvo začíná čelit vážným problémům, které se týkají světových oceánů. Z hlediska biblických předpovědí nic překvapivého.

Na začátek několik zpráv:

Atlantik zamořují žraví a jedovatí perutýni. Mluví se o katastrofě
Jedovaté, agresivní a rychle se množící, tak mluví vědci o perutýnech, rybách, které zhltnou téměř cokoli. Přestože nejsou původními obyvateli Atlantiku, rychle se v tomto oceánu šíří. Vědci je považují za velmi vážný problém. Kromě člověka totiž nemají žádného přirozeného nepřítele a dokážou vyhubit 90 procent obyvatel korálových útesů, uvedla CNN. Celá zpráva ZDE

V mořích může dojít k masovému vymírání
Stav světových oceánů se zhoršuje rychlejším tempem, než se doposud předpokládalo. Píše to ve své zprávě mezinárodní organizace IPSO, která zkoumá podmínky ve světových oceánech. Celá zpráva ZDE

Fukušima: Jsou dny pojídání ryb z Tichého oceánu u konce?
Z Fukušimy přicházejí spíše horší zprávy o vývoji situace. Společnost TEPCO konečně přiznalo, že radiace proniká do Tichého oceánu a nezdá se, že by měla ustat.  Zdá se, že něco mezi 300 až 450 tun kontaminované vody, které obsahuje radioaktivní jód,cezium a stroncium 89-90teče do Tichého oceánu z Fukušimy každý den.
Celá zpráva ZDE

Zásoby ryb ve Středozemním moři se tenčí
Rybí populace ve Středozemním moři zažívají „agónii,“ varoval list La Repubblica poté, co Evropský námořní a rybářský fond(EMFF) přijal nová pravidla pro období 2014-2020. Podle italského deníku hovoří evropské statistiky jasně: 95 procent rybí populace ve Středozemním moři ohrožuje nadměrný rybolov a pokud do pěti let nedojde k alespoň 45 až 50 % omezení výlovu, nebude již cesty zpět.
Celá zpráva ZDE

Podobně:
Množení medúz poukazuje na vážný problém světových oceánů
Šokující stav světových oceánů
Hladina oceánu vzroste podle IPCC do roku 2100 až o 82 cm

Komentář
Pán Ježíš Kristus nechal do Bible zapsat varování před událostmi, které zažije tento svět těsně před Jeho druhým příchodem. Z lásky k nám nechal tyto věci zapsat, abychom nebyli překvapeni, až se to stane a abychom také věděli, že ON je jediným, svrchovaným Bohem, Stvořitelem, který má budoucnost světa pevně ve svých rukách.

Bible je jediná kniha na světě s takovým množstvím spolehlivých proroctví a některá z nich se nám naplňují přímo před očima, jiná teprve budou naplněna.

Jedno z proroctví hovoří o 3. ráně, která dopadne na zem těsně před druhým příchodem Ježíše Krista.

 • Zjevení 16,3 | Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.

Třetí rána bude sice znamenat vyhynutí života v oceánech, jenže tento nehezký konec nepřijde z minuty na minutu. Jedná se o již probíhající proces, který zejména díky lidské činnosti ničí v mořích vše živé (nadměrný rybolov, odpady, radiace, klimatické změny…). Jen díky Boží milosti a ochraně (Zj 7,1) prozatím nesklízíme v plnosti, co jsme zaseli.

Navíc nás má vážné narušení rovnováhy moří, jehož jsme již několik let svědky, burcovat! Jedná se o varovný „hlas“ třetí polnice.

 • Zjevení 8,8-9 | …Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů

Proroctví, která hovoří o moři a jeho stavu před druhým příchom Pána Ježíše, je ale v Bibli více. Např.:

 • Lukáš 21,25
  Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
 • Ozeáš 4,1-3
  Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnosti ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. 2Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. 3 Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.

Přátelé, události, které se kolem nás dějí, nás mají upozornit, že se rychle blíží významný okamžik v dějinách celého vesmíru. Okamžik, kdy samotný Ježíš Kristus přijde pro svůj lid. Ukončí dějiny hříchu. Skončí bolest, násilí, krádeže, korupce, všechno zlo. Bude nastoleno Jeho království, které přinese všem jeho obyvatelům radost, bezpečí a pokoj. Navždy!

Jak se stát členem nebeského království?

 • Jan  3:16
  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Foto: Flickr, Ryan Sims

Předchozí článekFilipíny jsou v troskách, tajfun zabil přes 10 000 lidí
Další článekEvoluce vs. Bůh