Stav po smrti – čemu věříte

210

Kolem stavu po smrti je hodně diskuzí a kupodivu se do něj začíná zapojovat i věda. Ale upřímně, co se děje po smrti, nikdo neví. Nejsou žádné opakovatelné důkazy, které by jasně potvrdily realitu za horizontem smrti.

Různé zážitky lidí, kteří prožili např. klinickou smrt, nic nepotvrzují. Tito lidé stále žili, byť ve stavu, který ještě neumíme zcela popsat. Není divu, mozek je schopen mnoha věcí, o kterých se nám ještě ani nesní. Skutečný návrat z „říše mrtvých“ (např. po zpopelnění) je ale něco úplně jiného. Ani případné rozmlouvání s domnělými mrtvými nic nedokazuje, protože entity, které s lidmi komunikují jsou z biblického pohledy padlými anděly.

Je tedy jisté, že stav o smrti je dán k víře každého člověka. A čemu vlastně věříme? Řada lidí věří v reinkarnaci, nesmrtelnost duše apod. Někdo se opírá o to, co říká nějaké církev, někdo o to, co říká nějaký člověk, někdo si našel vlastní víru. Dá se naše víra o něco opřít? Každý má samozřejmě svobodu věřit, čemu chce, ale z logiky věci nemohou mít všichni pravdu. Tak komu (čemu) věřit je klíčová otázka

Pokud ale záleží na tom, co o věci říká Pán Bůh, je to očividné v Jeho Slově, Bibli:

Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic

Kazatel 9,5

Častým argumentem mnohých křesťanů proti tomuto tvrzení, je příběh o Pyšné princezně. Promiňte, vlastně o Lazarovi. Pyšná princezna je v tomto smyslu použita proto, aby bylo ještě více zjevné, že je velký rozdíl mezi faktickým příběhem a naučnou pohádkou, či podobenstvím. Video níže objasňuje tuto problematiku.

Samotný Ježíš Kristus označuje smrt za spánek. (např. Lukáš 18,52), ze kterého bude jednou každý vzbuzen (Jan 11,11). Někdo k životu věčnému a někdo k vyslechnutí spravedlivého rozsudku, po němž bude Bohem uveden do stavu smrti, tentokráte věčné. Svět je však zaplaven různými naukami, které si často protiřečí a logicky nemohou být všechny správné. Je to záměr.

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

Timoteovi 4,1

Na druhou stranu tzv. nic nového podle sluncem. Tvrzení hada Evě v ráji: „Nepropadnete smrti,“ bylo prvním kázáním, které kdy bylo prosloveno o nesmrtelnosti duše. Toto tvrzení, které se může odvolávat jedině na autoritu satana, zní z křesťanských kazatelen a většina lidstva je přijímá tak ochotně, jako je přijali naši prarodiče. Boží výrok: „Duše, která hřeší, ta umře.“ (Ez 18,20) by podle tohoto výkladu musel znamenat: Duše, která hřeší, nezemře, ale bude žít věčně. Můžeme se jen divit podivnému zaslepení lidí, kteří tak lehkověrně věří satanovi, zatímco Božímu výroku nevěří.

Křesťanská autorka Ellen White před více jak sto lety k tématu napsala následující: toto popsala následovně:

Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodů – lži o nesmrtelnosti duše a lži o posvátnosti neděle.

Velký spor věků, str. 586

Není se čemu divit. Písmo říká, že „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami.“ (Timoteovi 4,1). Jsme v závěru dějin zla a Ježíš se brzy vrátí na tuto Zem. Zastavit zlo, zastavit smrt a probudit k věčnému životu ty, kteří mu svěřili svůj život. Každý má však svobodu věřit, čtu (vlastně komu) chce.


Více k tématu na www.cojeposmrti.cz

Foto: Pexels, Mike

Předchozí článekBill Gates chce omezit záření slunce
Další článekNa jakou knihu přísahal Joe Biden?