Spirituální revoluce v českém kontextu

77

Volny.cz – 20. 12. 2013
Velká část Čechů už nevěří na existenci pekla, nebe nebo zmrtvýchvstání, ale spíš na léčivou moc amuletů, či funkčnost horoskopů. Součástí náboženského obrazu českého křesťana se tak v budoucnosti stane např. převtělování duší nebo nauka o vesmírné energii…

…Většina relevantních výzkumů ukázala, že více než 50 % dotázaných věří v nějakou formu transcendentna. Zároveň se ale ukázalo, že se konkrétní představy uvnitř této skupiny velmi výrazně diferencovaly. Pouze relativně malá část respondentů (cca 10 %) se identifikovala s tradiční křesťanskou představou osobního boha.
Podstatně více se naopak dotázaní klonili k přesvědčení, že Bůh je jakousi nadpřirozenou sílou, formou ducha či životní energie…

Oproti tomu takové představy jako léčivá moc amuletů, schopnost předvídat budoucnost či funkčnost horoskopů jsou přijatelné pro více než 40 % dotázaných a některých případech (možnost předvídat budoucnost) přesáhl počet 50 % dotázaných.

S výjimkou několika fundamentalistických skupin, které si budou úzkostlivě střežit svoji „náboženskou čistotu“, se postupně setřou hlavní ideové rozdíly a normální součástí náboženského obrazu světa českého křesťana se stanou takové koncepce jako je převtělování duší, nauka o vesmírné energii, zbožštění přírody či myšlenka náboženské evoluce, v níž bylo vystoupení Ježíše Krista jednou z mnoha dílčích epizod.

Koneckonců již dnes téměř 16 % českých křesťanů přijímá myšlenku reinkarnace a více než 20 % je přesvědčeno, že Ježíš Kristus byl především duchovní velký učitel a nikoli Boží syn….
Celá zpráva ZDE

Podobné zprávy:
Lidstvo přestává věřit v Boha
Většina Poláků je ve skutečnosti nevěřící, ukázal průzkum

Poznámka:
Asi nejvíce tuto zprávu vystihuje jedno z biblických proroctví:

  • Lukáš 18,8 |…Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“


Peklo

Peklo je často vnímáno jako místo nekončícího trápení lidí. To je ale falešné učení (stejně jako očistec) zneužívané pro strašení lidí a navíc jeden z vážných důvodů, pro který někteří lidé odmítli křesťanství. Biblické učení o pekle naleznete ZDE.

Předchozí článekPomoz mi, aby mě neukradli rodičům. Pozor na juvenilní justici
Další článekLetošní listopad byl na Zemi nejteplejší v historii měření