Sjednocení s katolíky je možné, připustil nejvyšší představitel pravoslavné církve

66

iHNned.cz –  25. 3. 2013
Patriarcha Bartoloměj prohlásil, že by mohlo dojít ke znovusjednocení pravoslavné a katolické církve. Pravděpodobně to ale nebude během jeho života, ale v průběhu příštích generací podotkl. Papež František je podle něj úplně jiný než jeho předchůdci a může provést velkou reformu.

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, který je nejvyšším představitelem pravoslavné církve, připustil možnost opětovného sjednocení s katolíky. Obě církve se rozdělily při velkém schizmatu v roce 1054. Bartolomějův názor v pondělí zveřejnil turecký deník Hürriyet.

Bartoloměj, který se minulý týden zúčastnil inaugurace nového papeže Františka, podotkl, že nový duchovní vůdce římskokatolické církve je v mnohém jiný než jeho předchůdci. Podle Bartoloměje je František s to provést velkou reformu mezi katolíky.
Celá zpráva ZDE

Tento článek je pouze jeden z mnoha množících se projevů toho, že nový papež František bude velmi významně podporovat mezináboženský dialog a sjednocování církví.

Papež se 20. března setkal ve Vatikánu se zástupci některých křesťanských denominací (např.: Pravoslavní, Anglikáni, Luteráni a Metodisté) a dalších náboženských skupin jako židé, Muslimové Budhisté a Hinduisté.

Poselství, které zde zaznělo, bylo jasné: „Papež vyzval členy všech náboženství i ty, kteří nepatří k žádnému náboženství, aby se spojili na obranu spravedlnosti, míru a životního prostředí…“ Zpráva např. ZDE

Sjednocování je však také proces, který značně posílí vliv sjednocovatele. A zde jsme svědky posilování moci papežství.

Reportér Miami Herald ve svém článku s názvem „Vazby papeže Františka s židy a muslimy by mohly posílit Vatikán“ mj. píše:

„Nejzajímavější fakt o argentinské papeži Františkovi nemusí být to, že je prvním papežem z  Latinské Ameriky, ale to, že se může stát největším mistrem mezináboženského dialogu církve vůbec.  Četl jsem jeho knihu z roku 2010 O nebi a zemi, jejíž je spoluautorem s argentinským rabínem Abrahamem Skorkem. Byl jsem zasažen závazkem nového papeže pro budování mezináboženského dialogu: je třeba nejen mluvit, ale také s tím něco dělat.“ Celá zpráva ZDE


Poznámka

Myšlenka jednoty je samozřejmě ve své podstatě dobrá, ale o jakém sjednocování zde mluvíme? Na jakých principech?

Jediná skutečně možná jednota je na základě Božího slova, tedy i na základě Božích principů, na základě Božích požadavků a to včetně 4. přikázání o sobotě. Boží lid by měl projevovat svou lásku lidem všeho vyznání, ale současně by je svým svědectvím (především životem) měl přivádět k jediné cestě vedoucí k věčnému životu. Tou je JEŽÍŠ KRISTUS.

Samotný Bůh dokonce svůj lid volá k oddělení od světa. Boží lid se nemá spojovat s tím, co není Boží (viz Amos 3,3) nebo:

  • 2 Korintským 6,17
    A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘


Ellen White píše:
Protestantismus podá přátelskou ruku římské moci. Tehdy budou schváleny zákony proti pravé sobotě, památníku stvořitelského díla, a tehdy také Bůh na zemi vykoná své „mocné dílo“. (7BC 910, 1886)

Protestantský svět se sjednotí s člověkem hříchu (2 Tes 2,3). Církev a svět se spojí k nečisté jednotě. ( 7BC 975, 1886)

Čím více se blížíme k poslední krizi, tím je důležitější, aby Boží instituce pracovaly jednotně. Svět je naplněn zmatky, válkou a rozpory. Avšak pod vedením jedné moci – papežství – se lid spojí, aby se postavil na odpor Bohu a jeho svědkům. Toto spojení bude upevněno tím velkým odpadlíkem. (7T 182, 1902)

Jsme svědky masivního sjednocování babylonského systému, který však bude vyžadovat také uctívání a to ve svůj den. Který den je znamením sjednocující moci?

O tomto systému hovoří kniha Zjevení v 13. a 17. kapitole. Konec Babylonu je popsán v 18. kapitole.

Bůh v obavách o svůj lid volá:

Vyjdi, lide můj, z toho města!

Předchozí článekZaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami
Další článekStovky savců opouštějí moře v Jižní Kalifornii. Proč?