Rada Evropy má strach z kreacionismu

82

Nejedná se o aktuální novinku, ale jedná se o závažnou záležitost. V roce 2007 zasedl výbor Rady Evropy. A tady je výsledek:

Parlamentní rozprava 4. října 2007 (35. zasedání), viz Dokument 11375, zpráva Výboru pro kulturu, vědu a školství, referent: paní Brasseurová. Text přijat Shromážděním 4. října 2007 (35. zasedání).

1. Účelem této zprávy není zpochybňování či boj proti víře; právo na svobodu vyznání to nedovoluje. Jejím účelem je varovat před jistými tendencemi vydávat víru za vědu. Je třeba oddělovat  víru od vědy. Nejde o záležitost dvou protikladů. Věda a víra musí být s to žít vedle sebe. Nejde o stavění víry proti vědě, ale je právě třeba zabránit víře, aby se stavěla proti vědě.

2. Některým lidem dává Stvoření (coby záležitost náboženské víry) smysl života. Nicméně, Parlamentní shromáždění je znepokojeno možnými negativními dopady šíření kreacionistických myšlenek v našem školství a důsledky pro naše demokracie. Nebudeme-li ve střehu, kreacionismus by se mohl stát hrozbou pro lidská práva, jež jsou klíčovou starostí Rady Evropy.

19. Parlamentní shromáždění proto vyzývá členské státy, a zejména jejich ministerstva školství, aby:
obhajovali a propagovali vědecké poznání;
posílili výuku základů vědy, její historie, teorie poznání a jejích metod ruku v ruce s výukou objektivního vědeckého poznání;
učinili vědu srozumitelnější, přitažlivější a bližší realitám současného světa;
tvrdě potírali výuku kreacionizmu jako vědeckého oboru ve stejném postavení s evoluční teorií a obecně bránili přednášení kreacionistických myšlenek v jiném oboru než v náboženství;
propagovali výuku evoluce jako základní vědecké teorie ve školních osnovách.

20. Shromáždění vítá skutečnost, že 27 akademií věd členských států Rady Evropy podepsalo, v červnu 2006, deklaraci o výuce evoluce, a vyzývá ty akademie věd, které tak ještě neučinily, aby deklaraci podepsaly.
Celé prohlášení  ZDE

Poznámka:
Posláním tohoto webu není porovnávat fakta stvořitelské a evoluční teorie. Pro tyto účely doporučujeme skvělé weby kreacionismus.cz nebo stvoreni.cz.

V obecné rovině je zde však několik otázek…

  1. Stvoření a evoluce jsou v podstatě jediné verze původu světa. Tedy i pro ateistu je stále 50% pravděpodobnost, že stvoření je realitou. Dost vysoké procento na to, aby se tím rozumný člověk zabýval a na základě informací se rozhodl. Jak se má ale rozhodnout, když nemá informace?!
  2. Vztah mezi stvořením a evolucí je vztah mezi vírou a vírou, nikoliv vírou a vědou, jak to někteří mylně uvádějí. Pokud evolucionisté tvrdí, že kreacionistický pohled je založen na víře, měli by také dodat, že to platí i pro ten jejich – evoluční. Proč tomu tak není?
  3. Dopady evolučního modelu myšlení jsou ve společnosti zřejmé už na školách. Podle tohoto modelu neexistuje Stvořitel, před kterým se jednou budeme muset zodpovídat za své činy. Následky tohoto způsobu myšlení zažíváme všichni.
    Jak mají pedagogové požadovat morální hodnoty po svých žácích, když jedinou předkládanou verzí jejich původu je „přirozený výběr„, „právo silnějšího“ a „život na bezvýznamné planetě„…?


Poslechněte si velmi zajímavé přednášky na toto téma v MP3.

Předchozí článekRekordní počet tornád pustošil v dubnu hlavně jih USA
Další článekRychlý pokles zvířecí populace na celém světě