Proroctví o dvou mocnostech z knihy Zjevení se nám naplňuje před očima

82

V biblické knize Zjevení je proroctví, které bylo pro mnoho lidí nepředstavitelné. Donedávna! Jednoduše řečeno proroctví hovoří o tom, že Amerika a papežství začnou spolupracovat a že tato spolupráce ve finále povede k velmi restriktivnímu chování vůči lidem, kteří se nebudou ochotni podvolit systému.

Zde je důležité si připomenout, že počátky Ameriky jsou protestantské a že Amerika v podstatě povstala na lidech, kteří utíkali z Evropy před pronásledováním římské církve. Proto i ústava nově vznikajících USA byla velmi ostražitá a dávala velký důraz na svobodu vyznání.

Současná návštěva papeže Františka je v mnoha ohledech výjimečná

Prezident USA osobně přivítal papeže Františka na letišti

Z hlediska protokolu amerického prezidenta se jedná o naprosto výjimečný moment. Prezident USA obvykle žádné představitele osobně nevítá.

Papež poprvé v historii USA přednesl projev před oběma komorami Kongresu USA –  Sněmovnou reprezentantů a Senátem.

Britské listy napsaly trefně: Papež František vyvolal elektrizující atmosféru v americkém Kongresu svým apelem, aby se začalo jednat proti globálnímu oteplování, na pomoc imigraci, proti chudobě a trestu smrti. Vyzval Spojené státy, aby překonaly rozpory ve společnosti a znovu objevily své ideály.  Papež svým historickým projevem vyvolal několik ovací ve stoje i nespokojenost. V projevu bravurně smíchal politiku, strategii i teatrálnost. Ve Washingtonu vytvořil neznámou atmosféru úcty, která znervóznila konzervativce i levičáky. Celá zpráva ZDE

Papež František vyvolal elektrizující atmosféru v americkém Kongresu

 

Vliv papežské moci se vrací – celosvětově

Proroctví, o kterém zde hovoříme, předpovědělo dočasné oslabení papežské moci v roce 1798 a její opětovný vzestup těsně před druhým příchodem Ježíše Krista. Bible o znovupovstávající moci papežství dokonce říká, že „celá země šla v obdivu“ za tou šelmou. Šelma znamená v biblické terminologii moc, mocnost.

  • Zjevení 13,3 | Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;

To, co vidíme, je velmi výjimečné. Současný papež František se stává nejpopulárnějším papežem všech dob a blíží se k označení nejpopulárnější osobnosti světa nebo nejvlivnější osobnosti světa. V roce 2013 byl papež František dle amerického časopisu Time vyhlášen Osobností roku

Také stojí za povšimnutí, že poprvé v historii je nejvyšší soud USA bez zástupců protestantských církví a většinu obyvatelstva Ameriky netvoří protestanté.

Před více jak sto lety

V době před více jak sto lety byla Amerika zemí protestantů, kteří věděli, že papežství si osvojuje atributy patřící pouze Bohu a pravděpodobně málokdo by si dokázal představit to, čeho jsme dnes svědky.

Ellen G. White v té době napsala:

„Když protestanti napřáhnou svou ruku přes propast, aby uchopili ruku římské moci, když podají ruku přes propast, aby si jí potřásli se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země (USA) zavrhne každou zásadu své Ústavy jako protestantská a republikánská vláda a zajistí propagaci papežských bludů a svodů, potom můžeme vědět, že přišel čas pro zázračné působení satanovo a že konec je blízko. Jako vpád římského vojska byl pro učedníky znamením nadcházející zkázy Jeruzaléma, tak toto odpadnutí může být pro nás znamením toho, že Boží trpělivost dosáhla vrcholu.“ 5T 451.

„Až protestantismus podá přes propast ruku Římu, až si jako stát podáme ruce se spiritismem, vznikne trojí spojení. Až naše země (jsou míněny USA, poznámka překladatele) zavrhne veškeré zásady konstituce protestantské a republikánské vlády a umožní šíření papežské falše a klamu, poznáme, že nastala doba satanova zázračného působení a doba konce.“ Příprava na pozdní déšť

Jak mohla tato žena (E. White) vědět, co se za 100 let stane? Jediná logická odpověď zní: musela být Božím prorokem!

Závěrem

Přátelé, důležitým poselstvím tohoto proroctví je upozornit Boží lid na přicházející události. Ale tím ještě důležitějším a pozitivním poselstvím je, že podle spolehlivých biblických proroctví můžeme vidět znamení blížícího se návratu Krále králů a Pána pánů, Ježíše Krista. S ním přijde svět bez bolesti, nemocí, smrti a všeho zlého, nová země.

Každý, kdo přijme Ježíše Krista do svého srdce, tam může být…

Podrobný rozbor:
Papežství v biblickém proroctví
Amerika v biblickém proroctví

Předchozí článekNový světový řád – Prof. Dr. Walter Veith
Další článekŠvédsko má našlápnuto stát se ve světě první společností bez hotovosti