Proč je tolik zemětřesení?

93

Ježíš Kristus řekl, že v době před jeho druhým příchodem budou „zemětřesení na mnoha místech“ viz Matouš 24. kapitola. Navíc ze stejné kapitoly víme, že tyto „bolesti“ budou jako porodní – tedy budou stále častější a silnější. Ale čím to je, že je tolik zemětřesení?

Dnes už celý svět nepochybuje o tom, že počet zemětřesení se zvyšuje, stejně jako jejich intenzita – viz grafy na pravé straně webu. Poslední velká zemětřesení v Indonésii a Mexiku ukazují, že trend bude pokračovat přesně, jak je uvedeno v Bibli.

Mnoho lidí však z těchto pohrom obviňuje Boha. Boží charakter je napadán a očerňován. Za tímto falešným obviňováním stojí satan, který chce, aby lidé viděli Boha jinak, než jaký ve skutečnosti je.

Ale, kdo za to může?

Pro mnohé bude překvapením zpráva Geologického ústavu Spojených států. Ta uvádí, že mezi těžbou ropy a plynu a zemětřeseními ve středozápadní části země zřejmě existuje přímá souvislost. Zpráva např. ZDE, nebo ZDE.
Znamená to tedy, že se lidé svým chováním mohou podílet i na vzniku zemětřesení. A to nejen těžbou nerostných surovin. Co třeba více jak 2000 jaderných pokusů?

Také satan je je zodpovědný za přírodní katastrofy a dává si velmi záležet na tom, abychom zlo, které páchá, připočetli samotnému Bohu.

Ellen Gould White ve své knize Velké drama věků napsala:
Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, zátopách, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak umírají. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Rány přijdou na lidi i zvířata. „Truchlit, vadnout bude země… Nejvznešenější z lidu země budou chřadnout. Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.“ (Iz 24,4.5)
Celá kapitola/kniha

Bůh je láska a jedině Boží milost v této chvíli ještě drží „větry“ (Zj 7,2), které dopadnou na zem v plné síle. Jsou drženy do doby, než bude zapečetěn Boží lid.
A co my a Boží pečeť?

Předchozí článekMobil jako peněženka
Další článekKonec bankovek a mincí? Švédsko k tomu míří