Příroda decimuje USA jedním extrémem za druhým

81

abc NEWS – 3. září 2011  (ukázka z článku)
Bezprecedentní teploty a zničující sucha. Smrtící tornáda ničící města, masivní říční záplavy, blizardy stojící miliardy dolarů a teď neobvyklé záplavy způsobené hurikánem ve Vermontu.

Jakoby pohrom z nebe bylo málo. Zemětřesení se objevují na místech, kde by měl být klid: Colorado a celé východní pobřeží. Páteční zemětřesení na Aljašce způsobilo vydání varování před tsunami. Arizona a Nové Mexiko hlásí rekordní požáry.

Jeff Masters, meteorolog, který provozuje Weather Underground, meteorologickou společnost sledující podivné a extrémní počasí říká:
„Doufám, že si dám přestávku. Jsem z této těžké práce již unavený. Nejsem zvyklý vidět všechny tyto extrémy spolu najednou v jednom roce.“

Pojišťovna Munich Re spočítala, že za prvních šest měsíců tohoto roku došlo v USA k 98 přírodním katastrofám, což je asi dvojnásobek průměru roku 1990.

– Nejvyšší teplota všech dob ve Washington DC byla naměřena v National Arboretum 30. července v hodnotě 41 °C.

– Houston zažil rekordní šňůru 24 dnů v srpnu s teplotou více než 37 °C.

– Newark, NJ zaznamenal rekordní den s teplotou 42°C a překonal tak svůj dosavadní rekord téměř o 2 °C.

Tornáda v letošním roce zasáhla středně velká města jako je Joplin, Missouri a Tuscaloosa.  Celkem 21 států USA bylo postiženo nejen tornády, ale i neobvyklými smrtícími twistery v Minnesotě, Wisconsinu a Massachusetts.

„Myslím, že tento rok byl skutečně mimořádný, pokud jde o přírodní katastrofy,“ řekl Andreas Schrast, vedoucí odboru pojistných událostí z přírodních katastrof Swiss Re, další velké pojišťovny.

Jedním z nejnápadnějších a znepokojujících extrémů počasí byly rekordní noční teploty, řekl Tom Karl, ředitel Národního klimatického datového centra NOAA.
Země tak nebyla v noci vůbec ochlazena, což potřebuje jak lidské tělo, tak plodiny.

„Tyto události jsou abnormální,“ řekl Karl. „Ale jsou součástí pokračujícího trendu, který vidíme od roku 1980.“

Celý článek na ABC News

Poznámka:
Ellen Gould White ve své knize Velké drama věků napsala:

Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, zátopách, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak umírají. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Rány přijdou na lidi i zvířata. „Truchlit, vadnout bude země… Nejvznešenější z lidu země budou chřadnout. Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.“ (Iz 24,4.5)
Celá kapitola/kniha

 

Předchozí článekGerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!
Další článekSchröder volá po vzniku Spojených států evropských