Pravda není názor!

77

Bezpochyby žijeme v době, kdy se to různými názory všude jen hemží. Na sport, politiku, módu a také na duchovní otázky. Každý z nás nějakou diskuzi na toto téma již absolvoval a mnohdy skončila ve stylu „to je tvá pravda, já to vidím jinak“, „ty máš pravdu, já mám pravdu a vlastně si to vůbec neodporuje, protože záleží na úhlu pohledu“…

Ale logicky všechno pravda být nemůže. Takže, co je pravda? Přesněji řečeno, kdo je pravda?

Pokud jste člověkem, který se počítá za křesťana, kristovce, následovníka Ježíše Krista, pak znáte prohlášení, ve kterém Ježíš osobně deklaruje, že ON je pravda. Všimněme si, jednoho zásadního detailu:  Ježíš neříká, že má pravdu, ale že ON je PRAVDA.

  • Jan 14,6 | Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jinak řečeno: vše, co Ježíš říká, je pravda, vše, co dělá, je pravda atd…  A je tomu skutečně tak, vždyť ON je člověkem i Bohem současně, ON nikdy nelže.

Z tohoto Ježíšova prohlášení se odvíjí celé jeho učení a vše, čím se mají jeho skuteční následovníci řídit. Logicky, přeci by něco jiného nečinil a něco jiného neučil své učedníky. Ve všech otázkách je tedy třeba se dívat na příklad Ježíše Krista.

Pokud by všichni lidé hlásící se ke křesťanství věřili tomuto prohlášení, odpadne mnoho zbytečných diskuzí na různé teologické otázky. Jeden příklad za všechny:

Otázka dne pro oslavu Boha, dne bohoslužby. Který den chodil Ježíš do synagogy (kostela, sboru…), aby oslavoval Boha? Evidentně v sobotu (L 4,16). Logicky, vždyť ji sám pro člověka stvořil (Mk 2,27) a navíc prohlásil, že „ON je pánem nad sobotou“ (L 6,5).

Proč tedy církve, společenstva, lidé, kteří se hlásí k Ježíši Kristu, se neřídí příkladem a přáním svého mistra Ježíše Krista? Pokud člověk skutečně miluje Ježíše Krista, bude mu věřit a bude zachovávat jeho přikázání (J 14,15), bude následovat Jeho učení. V opačném případě následuje lidské nauky, tradice, instituce…

ON je Bohem, ON je pravda, ON zachovával všechna svá vlastní přikázání, ON světil sobotu! Chce nás zachránit, proto si přeje, abychom žili podle jeho příkladu. A co Ty? Koho posloucháš?

 

Předchozí článekObrovské množství vody nalezeno pod zemským pláštěm. Může být pramenem všech oceánů
Další článekNa zemi za čtyřicet let ubylo přes 50 procent obratlovců, tvrdí nová studie