Potraviny jako zbraň?

93

Současný svět zažívá výjimečnou situaci také v zásobování a kvalitě potravin. Stejně jako v jiných oblastech dochází ke koncentraci vlastnických struktur a ke stále větší závislosti lidstva na stále menším počtu subjektů (osob). Např. v ČR jsou nejvýznamnější obchodní řetězce vlastněny pouze 6 společnostmi. Zdroj Wikipedie.

Závislost
Potravinová soběstačnost obcí a měst je permanentně oslabována a reálně již neexistuje. Za poslední desetiletí téměř vymizeli místní výrobci potravin. Málokde naleznete soukromé pekárny, mlékárny, řeznictví, koloniály a jiné samostatné a nezávislé zdroje potravin. Hlavní místní zdroj potravin – drobní zemědělci – téměř neexistují. Jsme naprosto závislí na potravinových řetězcích a jejich obchodní politice.

Kvalita
Většina obchodních řetězců si nechává vyrábět výrobky pod vlastní značkou, u kterých je stěžejním parametrem cena. Paradoxní situací je, že zdravější potraviny jsou v podstatě dražší než ty méně zdravé. Příkladem je rohlík – celozrnný kontra bílý. Stále častěji slyšíme alarmující informace o kvalitě potravin. Žijeme v době levných náhražek, které však mají velmi kontorvezní vliv na naše zdraví.
Více najdete např. na abecedazdravi.cz nebo Není sýr jako sýr – Žena-In

Distribuce potravin – zdroj moci
Nezávislých lokálních zdrojů potravin je již málo. Tak málo, že nejsou schopny zásobovat veškeré obyvatelstvo. Ptáte se, proč by měly, když máme tolik supermarketů? Představte si situaci, kdy všechny obchodní domy s potravinami zavřou. Nebo že cena potravin bude neakceptovatelná.
Zní to nereálně? Ano, ve svobodné společnosti to zní nereálně. Ale co v případě, kdy svoboda není?
V tomto kontextu již není složité si představit jednu z řady aplikací biblického proroctví, které říká, že: „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména“ Zj 13:16-17

Zákony, které regulují
V rámci EU se v současné době řeší zákon, který bude regulovat používání přírodních bylin (The Independent). V USA jsou ještě „dále“. Zde se řeší zákon FDA Food Safety Modernization Act, S510, nazývaný též Patriot Act for Food podle známého zákona, tvrdě omezujícího lidská práva. Česky je to zákon o zákazu drobného pěstování potravin. Tento zákon byl schválen americkým senátem dne 30. 11. 2010 poměrem hlasů 73 ku 25. Platnost byla dočasně pozastavena díky legislativním nedostatkům. Otázkou je na jak dlouho. Jedna ze zpráv o tomto tématu je k dispozici ZDE.

V globalizovaném světě má však otázka potravin úplně jiný rozměr. Video o projektu Codex Alimentarius leccos napoví – především závěrečná část. Posuďte sami:

 

Boží prorok E. G. Whiteová před 100 lety předpověděla, že v době konce bude nebezpečné jíst některé potraviny:

Brzy již nebude možné doporučit máslo. Po nějaké době bude i mléko vyškrtnuto z jídelníčku, protože nemoci zvířat budou stoupat v stejném měřítku, jako lidské zlo. Přijde doba, ve které už nebude jisté používat vejce, mléko, smetanu, nebo máslo. Manuscript Releases 8, Letter 14, 1901 p.3

Otázka konzumace masa je vážná záležitost. Měli by se lidé živit masem mrtvých zvířat? Na základě zjevených poznatků odpověď jednoznačně zní: Ne. Instituce, které jsou ve službách zdravotní reformy, by měly v této otázce působit výchovně. Lékaři, kteří tvrdí, že znají lidský organismus, by neměli své pacienty posilovat v názoru živit se masem mrtvých zvířat. Spíše by měli ukázat na přibývání zvířecích nemocí. Odborníci, kteří kontrolují zdravotní stav zvířat, potvrzují, že jen málo zvířat je zdravých a hojná konzumace masa vyvolává různé nemoci, mezi nimi rakovinu, vředy, skrofulózu, tuberkulózu a podobná utrpení.
Bewusst Essen s.179

Je skutečností, že nemoci u zvířat přibývají stále více a země je morálně pokleslá. Víme, že přijde doba, kdy spotřeba mléka a vajec nebude nejlepší. Ale tato doba ještě nepřišla. Když se ale bude přibližovat, můžeme si být jisti, že Pán učiní předběžná opatření. Otázka, která nás všechny zajímá: Připraví Bůh stůl na poušti? Jsem přesvědčena, že odpověď zní: Ano. Bůh obstará svému lidu potravu.
Bewusst Essen s.150

Zajímavá aktualita v tomto kontextu: iHNed.cz

foto: Flickr

Předchozí článekBritský exministr navrhuje legalizaci všech drog
Další článekExtrémní mrazy jsou důsledkem oteplování