Poslední výkřik mozku. Vědci odhalili tajemství prožitků klinické smrti

97

Novinky.cz – 13. 8. 2013
Americkým vědcům se podařilo odhalit, proč lidé, kteří přežili klinickou smrt, mají neobvyklé prožitky, které je vedou k názoru, že existuje život po životě.

Po zástavě srdce mozek vysílá mimořádně silné impulsy, které mohou vyvolávat vize cesty tunelem ke světlu. O nových zjištěních získaných zatím jen u potkanů informoval odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Asi pětina lidí, která prožije zástavu srdce, vypověděla o mimořádně silných prožitcích, kdy procházeli tunelem k bílému světlu, nebo viděli, jak se vznášejí nad svým tělem. Mnohdy vidí lékaře, jak se je snaží zachránit. Jiní zase viděli své blízké nebo se jim vracel celý život.

Podle vědců z týmu na Michiganské univerzitě v Ann Arboru však nejde o důkaz existence posmrtného života, ale o projevy mozku po zástavě srdce, který může vyvolávat silné vize.

„Ve stavu blízkém smrti mnohé elektrické signály mozku překračovaly úroveň naměřenou při probuzení, což naznačuje, že mozek je schopen vysoce organizované činnosti během úvodní části klinické smrti,“ řekl jeden z týmu výzkumníků na Michiganské univerzitě, lékař George Mashour a dodal: „Byli jsme překvapeni vysokou úrovní této aktivity.”
Celá zpráva ZDE

Poznámka
Tato zpráva je zcela v souladu s tím, co o stavu po smrti říká Bůh Stvořitel. Bible na několika místech jednoznačně deklaruje, že po smrti je spánek. Jednoduše řečeno lidé, kteří umřou, prozatím spí.

  • Kazatel  9:10 | Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.
  • Žalm 115,17 | „Mrtví již nechválí Hospodina, ani nikdo z těch, kdo sestupují do říše ticha.“
  • Kazatel 9,5, 6 | „Neboť živí vědí, že zemřou; mrtví, ti však nevědí nic, ani už nemají odměnu, protože jejich památka byla zapomenuta. Jak jejich láska tak jejich nenávist i jejich žárlivost dávno zanikla a nebudou mít už nikdy podíl na ničem, co se pod sluncem koná.“.

Učení, které říká, že po smrti je život, je z dílny největšího lháře, satana. Pro křesťana je toto učení i logický nesmysl. Proč by Ježíš Kristus musel zemřít, kdyby lidé po smrti neumírali…?!

A ještě jeden úhel pohledu: učení o nesmrtelnosti duše (spiritismus) je takto masivně rozšířeno relativně nově. Všimněte si nápisů na různých náhrobcích na hřbitovech. Často uvidíte: „Spěte sladce“, „Odpočívej v pokoji“ apod. Tyto nápisy nehovoří nic o dalším životě – vyjadřují přesvědčení, že dotyčný nebožtík spí.

Všichni lidé, kteří přijali Ježíše Krista, budou vzkříšeni najednou při Jeho druhém příchodu:

  • 1. Korintským 15,51-52 | Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

Lidé, kteří odmítli Krista, budou na určitou dobu vzkříšeni na konci Milénia. Viz Zjevení 20, 7-9.

Více o tématu na Cojeposmrti.cz

Foto: Flickr alles-schlumpf

Předchozí článekPotvrzeno: USA financují Al-Káidu a Taliban
Další článekAmerický generál o plánu USA napadnout 7 zemí do 5 let