Planetou zmítají extrémní vlny počasí, přívaly sněhu i neúnosná vedra

11

The New York Times a Novinky.cz přinesly zprávy, které si všímají extrémů počasí po celém světě.

Meteorologické zprávy posledních dnů dokazují pravdivost nedávných varování klimatických expertů, že extrémy se promění v běžnou realitu.

Zatímco nás v Evropě spoutávají sněhové přívaly a mráz, u protinožců, kde mají léto, se dusí pekelným horkem.

Podívejme se na několik nedávných událostí.
Čínu potrápily nejnižší teploty za posledních 30 let, východní Rusko postihly rekordní mrazy klesající pod -50 stupňů Celsia.

Brazílii zasáhla vlna veder přesahující 40 stupňů Celsia. Austrálii trápí stejný problém. Teplotní rekord zaznamenali např. v Sydney (téměř 46 C). Vedra, sucho a vítr způsobují napříč Austrálií katastrofické požáry.

Zářiové záplavy v Pakistánu připravily obyvatele o 120.000 domů. Jakarta zažila nejhorší záplavy za 5 let. Sněhové bouře a záplavy postihly Střední Východ.

Vědci potvrdili, že rok 2012 byl pro USA nejteplejší v celé historii měření. Paradoxně mnoho míst na jihu USA prožilo netradiční bílé Vánoce. I u nás však padaly teplotní rekordy. Okolo Vánoc byly místy naměřeny teploty vysoko nad 10 stupňů Celsia.

Zprávy na Novinky.cz nebo The New York Times

Poznámka:
Není pochyb o tom, že se situace našeho světa rapidně mění k horšímu. V ČR nám to možná tolik nepřipadá, ale pokud bychom bydleli kdekoliv z výše uvedených míst, vnímali bychom to velmi osobně.

Zhoršující se stav v přírodě, častější a intenzivnější problémy – to vše Ježíš Kristus označil skrze Bibli za znamení, která budou předcházet jeho druhý příchod. Tato znamení by nás měla vyburcovat k pozornosti a k tomu, abychom svého jediného Spasitele – Ježíše Krista – hledali. ON má totiž jako jediný moc nás zachránit z přicházejících problémů. Sám nám to zaslíbil. S láskou a trpělivostí čeká na naši odezvu.

  • Izajáš 43, 1-3
    Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel…