Papež: žádné náboženství není imunní proti fundamentalismu

9

Vatikán, 14. září – František v pondělí varoval, že žádné náboženství by se nemělo považovat za imunní vůči fundamentalistickým prvkům. Žádné náboženství není imunní vůči vlastnímu fundamentalismu, každé vyznání má skupinu fundamentalistů, jejichž úkolem je ničit ve jménu myšlenky, ne reality,“ řekl František argentinské protestantské rozhlasové stanici Buenos Aires FM Mileniium 106.7. Fundamentalisté vzdalují Boha ze společnosti jeho lidu, a proměňují ho na ideologii. Ve jménu této ideologie pak zabíjejí, ničí a hanobí“. Zpráva ZDE

Poznámka:

V dnešní době význam slova „fundamentalistický“ označuje někoho (lidi, skupinu…), kdo trvá na doslovném výkladu např. některých knih, textů – především ve spojitosti s náboženstvím… (níže je definice z Wikipedie)

Problém nastává v tom smyslu, že Boží zákon se nemění, Boží požadavky také ne a pokud kdokoliv z nás bude doslovně trvat na tom, co Bůh říká, co po nás žádá, může podle tohoto prohlášení papeže spadat do nebezpečné skupiny fundamentalistů.

Upřímná věrnost Božímu slovu začíná být tedy považována za fundamentalismus. Navzdory tomu, jak to nazývají lidé, Bůh si přeje, abychom mu věřili a byli věrní.

Pár příkladů:

Bůh říká, že svět stvořil v šesti doslovných dnech – většina křesťanských církví věří v tzv. teistickou evoluci, která se snaží kombinovat evoluci a stvoření.
Bůh říká, že homosexualita je hřích (pro upřesnění: nikdo neodsuzuje homosexuály) – některé církve mají homosexuální duchovní.
Bůh říká, že sedmý den je sobota – absolutní většina křesťanských církví světí neděli, kterou současná Katolická církev považuje za znamení křesťanské identity a navíc znamení její moci.
Bible učí, že mocnost (šelma) z knihy Zjevení je papežství atd…

Citované prohlášení papeže je nutné brát tak, že ho učinil ve světě nejuznávanější duchovní představitel, kterého obdivují zástupci téměř všech protestantských církví i jiných náboženství. Vytváří se tím prostředí, ve kterém každý, kdo bude stát na biblických pravdách, bude označen za fundamentalistu až extrémistu a v budoucnosti bude znovu pronásledován.

Jak poznat rozdím mezi upřímnými věrnými následovníky Krista a nebezpečnými fundamentalisty?
Opravdová věrnost Ježíši Kristu se projevuje především v životech lidí, kteří se pro následování Krista rozhodli. Poznáte je po jejich ovoci. A ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Gal 5.22). Po ovoci bude vidět jasný rozdíl mezi těmi, kteří jsou věrni živému láskyplnému Bohu – Ježíši Kristu a opravdu nebezpečnými fundamentalisty, kteří jsou pro své ideály ochotni zabíjet.

Co je Fundamentalismus?

(z latinského fundamentum – základ) je urputné lpění na základních principech. Je protikladem modernismu. Nejčastěji je užíván ve spojitosti s náboženstvím, kde označuje směry, vyžadující doslovný výklad základních knih a jejich aplikaci do života.

Původně byl označením pro určitou skupinu protestantského hnutí v USA od přelomu 19. a 20. století; v 80. letech se termín rozšířil v médiích a začal být používán v povšechném smyslu „krajní nebo ultrakonzervativní křídlo“ na nejrůznější hnutí a myšlenkové směry, stále více pak na islámský extremismus. Wikipedie