Papež: ostatní křesťanské církve nejsou pravé církve

78

FoxNews – 10. 7. 2010
Papež Benedikt XVI. potvrdil univerzální prvenství římsko-katolické církve na základě dokumentu, který byl zveřejněn v úterý a který říká, že pravoslavné církve fungují s určitou vadou a ostatní křesťanské denominace nejsou pravými církvemi.

Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) schválil dokument pocházející z Kongregace pro nauku víry* (následnice římské inkvizice), tedy z úřadu, ve kterém kdysi působil. Znovu tak bylo potvrzeno církevní učení o vztazích k ostatním křesťanům.

V dokumentu nebylo věroučně nic nového, přesto vyvolal rychlou vlnu kritiky ze strany protestantů, luteránů a jiných křesťanských denominací pocházejících z reformačních proudů 16. století.

Nový dokument „Dominus Iesus“ napsaný papežem v době, kdy působil jako prefekt Kongregace, je formulován jako pět otázek a odpovědí. Mj. tvrdí, že ostatní církve nejsou pravými církvemi, ale pouze církevními společenstvími, a proto nemají „prostředky spásy“.

„Kristus“ zde na zemi založil „pouze jednu církev,“ konstatuje dokument. Ostatní společenství „nemůžou být nazývána“ církvemi „v pravém slova smyslu“, protože nemají apoštolskou posloupnost.

Dokument dále konstatuje, že pravoslavné církve byly skutečné „církve“, protože mají apoštolskou posloupnost, a protože i ony prožily „mnoho prvků posvěcení a pravdy.“ Ale řekl, že jim něco chybí, protože neuznávají primát papeže, tím si způsobily vadu, nebo „ránu“, která je poškodila.

V novém dokumentu a doprovodných komentářích, které byly vydány v době papežovi dovolené v italských Dolomitech, Vatikán toto stanovisko potvrdil.

Celá zpráva na FoxNews, nebo USAtoday
Podobně: Jesus not found outside the Church, Pope preaches

Několik poznámek:

1) Pro záchranu člověka pro věčný život je pouze jedna cesta – Pán Ježíš Kristus. Příslušnost k žádné církvi není zárukou spásy! Je jím pouze vztah s Ježíšem. Žádná církev v tomto slova smyslu tedy nemá spásnou moc. Boží slovo k tomu říká:

  • Jan 14,6 | Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
  • Římanům 10,9 | Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen

2) Jak se pozná pravá Boží církev? Rozhodně ne podle toho, co říkají lidé nebo třeba církve. Skutečná Boží církev by se dala definovat jako neviditelná a viditelná. Neviditelná Boží církev jsou lidé napříč všemi denominacemi. Jsou to lidé upřímně věřící, poctiví, věrní a toužící po Bohu. V době konce však Bůh povolává ostatek, tedy viditelnou skupinu lidí, která má dvě základní charakteristiky:

1) zachovávají přikázání Boží (Zjevení 12,17)
2) drží se svědectví Ježíšova (Zj 13,9 + Zj 19,10 + Zj 22,9)

Viditelný Boží ostatek (jedná se o celosvětové hnutí/církev), který dle písma dodržuje všech deset přikázání včetně čtvrtého o sobotě. Stejně jako pravá Boží církev v době apoštolů se drží celého desatera, včetně přikázání o sobotě. Apoštolové drželi sobotu, bohoslužby pořádali v sobotu… Pán Ježíš varoval svůj lid, aby nemusel utíkat v sobotu…

  • Sk 13,42 | Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili příští sobotu.
  • Mt 24,20| Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.

Platnost desatera byla potvrzena i Ježíšem:

  • L 16,17 | Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.

3) Prohlášení papeže jsou míněna ze strany Vatikánu naprosto vážně
Papežství je systém, který se nemění staletí (dle svého motta „semper idem“, tedy neměnný) a jeho postoj k reformovaným církvím je stále stejný. Papežská neomylnost pouze dokresluje situaci.

Kongregace je považována za nejstarší kongregaci v kurii, neboť je pokračovatelkou Kongregace římské a všeobecné inkvizice (známé též jako římská inkvizice, 1542–1908) ZDROJ

Závěrem
Bůh by si přál jednotu lidí, kteří ho vyznávají. Jednotu na základě Jeho slova, Božího slova, Bible. Každý křesťan se může rozhodnout, zda Boha bude vyznávat pouze svými slovy, nebo také srdcem i za cenu toho, že bude muset přehodnotit některé své postoje a tradice.

  • Sk 5,29 | Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.
Předchozí článekČlověk se vyvinul křížením šimpanzů s prasaty, tvrdí genetik
Další článekČasopis Time vyhlásil osobnost roku – papeže Františka