Papež Benedikt XVI.: Smrt otevírá životu

75

3. 11. v čase „dušiček“ sloužil Benedikt XVI. v bazilice sv. Petra zádušní mši svatou za kardinály a biskupy, kteří zemřeli během uplynulého roku.

Papež mimo jiné řekl: „Zvláště návštěva hřbitovů nám umožňuje obnovovat svazky s těmi blízkými lidmi, kteří nás opustili. Smrt paradoxně uchovává to, co život udržet nemůže….

…Oslovují nás a vedou k znovunavázání dialogu, který se jejich smrtí ocitl v krizi. Hřbitovy jsou vlastně jakýmsi místem setkání, v nichž živí potkávají mrtvé a upevňují s nimi svazky společenství, které smrt nemohla přerušit….

…Když vstoupíme do chodeb římských katakomb nebo na stezky hřbitovů našich měst a obcí, je to jako bychom překročili nehmotný práh a začali komunikovat s těmi, kteří tam chovají svoji minulost, tvořenou z radostí i bolestí, porážek i nadějí.“…

Co říká Boží slovo o stavu mrtvých?
Mrtví spí a ti, kteří budou spaseni, čekají na vzkříšení k věčnému životu. Textů na toto téma je v Bibli celá řada:

  • Kazatel  9:5
    Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.
  • Žalmy  115:17
    Mrtví nechválí Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.
  • 1. Korintským  15:52
    naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

Pokud jsou mrtví mrtví (spící), s kým tedy můžeme komunikovat?

 

Předchozí článekCírkev v Polsku varuje před Halloweenem, prý je okultní
Další článekDr. Stuart Hameroff: Můžeme dokázat existenci posmrtného života