Ortodoxní rabín oddal homosexuální pár – poprvé v historii

10

Ortodoxní rabín Steeve Greenberg oddal ve Washingtonu DC homosexuální pár. Poprvé v historii tak došlo k tomu, že židovský rabín sezdal lidi stejného pohlaví!

Pod tradičním židovským svatebním baldachýnem byli oddáni Yoni Bock a Ron Kaplan. Obřadu přihlíželo 200 hostů.
Zpráva s videem např. na 972mag.com nebo na  JTA.org

Poprvé se tak svazek lidí stejného pohlaví uzavíral prostřednictvím ortodoxního rabína. Ovšem v řadách některých křesťanských církví se nejedná o nic nového. Např. idnes.cz již před několika lety informoval o tom, že Luteránská církev ve Švédsku bude oddávat homosexuální páry:

Ukázka článku idnes.cz:
Luteránská církev ve Švédsku bude oddávat homosexuální páry (říjen 2009)
Věřící homosexuálové ve Švédsku si od příštího měsíce budou moci slíbit věrnost v kostele. Rozhodli o tom představitelé luteránské církve, k níž se hlasí na tři čtvrtiny Švédů. Na radnici mohou páry stejného pohlaví úředníci oddat už od května.

„Myslím, že to je správné rozhodnutí, i když chápu, že se mnozí mohou domnívat, že to je přece jen trochu brzy,“ prohlásil podle britského BBC švédský arcibiskup Anders Wejryd.

Rozhodnutí dvěstěpadesátihlavého sněmu luteránské církve, jehož 70 procent členů se vyslovilo pro povolení sňatků párů stejného pohlaví v kostele, následovalo poté, co stejný zákon v květnu schválil švédský parlament. Celá zpráva na idnes.cz

Podobně zaměřenou zprávu s názvem „Pobouření: Kněz oddal transgenderové lesby a bývalé homosexuály“ naleznete na Eurozpravy.cz

Poznámka:
Křesťané nemůžou odsuzovat homosexuály jako jedince, ale je nutné poukázat na to, že homosexualita je hřích, který vzdaluje člověka od Boha! Jedinou cestou je Pán Ježíš, který nabízí odpuštění a osvobození od hříchu každému, kdo o to upřímně stojí.

  • Římanům 1:26-27
    Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
  • Leviticus 18:22
    Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

I výše uvedené zprávy naplňují Boží slovo, které hovoří o tom, že před druhým příchodem Ježíše Krista bude jako za dnů Noého a Lota:

  • Lukáš 17:26  – 30
    Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli; v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.