Omyly v době konce – Nový seriál

78

Když se učedníci ptali Pána Ježíše na to, jaká budou znamení jeho druhého příchodu, první, co jim Ježíš odpovídá, je: dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl… Je zajímavé, že první věcí je právě upozornění na nebezpečí v podobě duchovních svodů a falešných mesiášů.

Ale kdo stojí za vším lhaním? Kdo je otcem lži?

  • Jan  8:44
    Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Mezi křesťany je ale mnoho lidí, kteří nevěří, že ďábel je konkrétní osobou. Další početnou skupinou jsou lidé, kteří sice v jeho existenci věří, ale zle nedoceňují vážnost situace a ďáblových nástrah. Bible nás vážně varuje:

  • 1. Petrův  5:8
    Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

Pokud nemáme pocit, že by nás ďábel chtěl pohltit, pak je otázkou, jestli nás už náhodou nemá. A nemusí to být zrovna tím, že by nám ničil život fyzicky, vztahově, finančně apod. Může to být i tím, že jsme se mohli stát obětí jeho svodů v oblasti falešného evangelia.

Proč by nás ale ďábel chtěl ničit? Má k tomu nejméně dva důvody. První je, že už nemůže ublížit přímo Bohu, Ježíši Kristu, tak ubližuje Jeho dětem a potažmo tedy jejich Otci – Bohu v nebesích. Samozřejmě do míry, kterou Bůh dopustí.

Druhý důvod je, že vyznané a odpuštěné hříchy božího lidu budou vloženy na jeho hlavu a on za ně ponese závěrečný trest. Ďábel dělá vše pro to, abychom nebyli spaseni. Jedná se o skutečný boj o naše věčné životy.

Jedno moudré pořekadlo zní:

„Nejhorší lež je ta, která je nejblíže pravdě“

Nečekejme tedy, že ďáblovy lži budou do očí bijící nesmysly. Budou to velmi rafinované a nebezpečné teze, které člověka svádí krok za krokem. Ďábel může dokonce zneužívat i  nevyvážené biblické poselství zaměřující se na líbivá témata. Tento seriál má za cíl na některé závažné omyly upozornit a pomoci tak zorientovat se všem lidem, kteří nechtějí být obětí.

Předchozí článekStamiliony lidí přijdou v důsledku globálního oteplování zřejmě o své domovy
Další článekOmyly v době konce 1. díl – „Pouze Boží láska a další pozitivní témata“