Okultní symboly v reklamě

81

Symbol je viditelné znamení něčeho neviditelného. Pokud vidíme symbol, vždy se za ním skrývá nějaký význam. Na Wikipedii najdete definici: „Symbol je druh znamení. To je pak smysly vnímatelná skutečnost, která poukazuje na něco, co takto vnímatelné není“.
Symbolika je samozřejmě používána také v okultismu, tedy v oblasti, před kterou Bůh v Bibli varuje:

Deuteronomium 18:10- 12a
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.
Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti…

Bible předpovídá, že v době konce budou mít okultní nauky ještě větší vliv.

Symboly v okultismu mají mnohdy dvojí význam – exoterický/utajený (význam je znám pouze určitým lidem) a exoterický – význam známý veřejně.

Zde je ukázka několika často používaných symbolů:

Předchozí článekChystá něco Betelgeuse?
Další článekNárůst počtu zemětřesení v USA za posledních 20 let – 370%