Okultní symboly 5 – Blesk

149

Symbol blesku reprezentuje moc padlého cheruba Lucifera neboli satana. Ježíš Kristus o něm říká v evangeliu Lukáše 10 : 18 Odpověděl jim: “ Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.“ Jméno Lucifer znamená světlonoš. Ve 2. listu Korintským 11 : 14 se dočteme: “ A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla.“

Šéf Gestapa Heinrich Himmler organizoval archeologické vykopávky, které mněly odhalit minulou slávu arijské nadřazené rasy. V Bavorsku objevili Teutonické runy. Jedna z nich byla v podobě blesku. Himmler použil tento symbol pro svoji neslavně proslavenou organizaci SS (Schutzstaffel).

Je zajímavé, že spousta rockových skupin jako například skupina KISS (Knights in Satans Service – rytíři v satanových službách), Black Sabath, AC – DC (AntiChrist – DeathtoChrist), Raven, Metalica, Krokus, Judas Priest, Keel, Marillin Manson, Lady Gaga atd. používají symbol blesku a tím jasně naznačují komu patří jejich sympatie.

Někdy okultisté používají symbol okřídleného blesku, což umocňuje myšlenku satanovi rychlosti a moci. „Božstva“ jako je Jupiter, Neptun, Poseidon a Shiva jsou často znázorněna s trojzubou vidlicí. Jména všech těchto božstev jsou zastupnými jmény pro jednu a tu samou osobu, která se jmenuje satan.

Tato trojzubá vidlice je také symbolem blesku. Číslo 3 je totiž v okultizmu a pohanství důležité číslo. Například slunce má tři jména Apollo, Sol a Liber. Stejně tak měsíc. Diana, Luna, Hekate atd.
-lh-

Výskyt na logotypech:
Jednotky SS, Skupina KISS – Knights in Satans Service (rytíři v satanových službách), Black Sabbath, AC/DC

Předchozí článekBůh stvořil USA, aby vládly světu, hlásal prezidentský kandidát
Další článek13. říjen – Den, kdy tisíce lidí viděly zázrak – falešný