Okultní symboly 4 – Peace aneb Runa smrti

121

V šedesátých letech minulého století požádal komunistický sympatizant Bertrand Russell Geralda Holtoma, aby vytvořil symbol, který by sjednotil levicově smýšlející pacifisty. Holtom použil symbol teutonické runy smrti, který vložil do kruhu.

Původní význam tohoto symbolu je vizuální mystické znázornění pro slovo Aum. V Hinduismu má toto „svaté“ slovo  pomoci probudit Brahmovu moc hada v lidské páteři. Germánskými kmeny byl tento symbol používán v černé magii jako zaklínací formule za účelem prokletí.

Hroby nacistických důstojníků SS musely být označeny tímto symbolem runy smrti.

Používaly ho i Druidové a satanisté při různých iniciačních obřadech přijímání nových členů. Nový člen vstoupil do magického kruhu a byl mu dán kříž. Ten byl obrácen vzhůru nohama, přičemž bylo prokleto křesťanství v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pak byly zlomeny horizontální části kříže, který pak vypadal jako stopa havrana.

Říká se mu tedy zlomený kříž, Neronův křížstopa havrana, stopa čarodějnice nebo runa smrti.
Neronův kříž proto, že římský císař Nero dal ukřižovat apoštola Petra vzhůru nohama.

Tento dnes tak populární symbol „míru“ je ve skutečnosti pohanským symbolem nenávisti vůči křesťanství.

Nezapomeňme, symbol někdy říká více než tisíc slov.
-lh-

Předchozí článekMnoží se výskyty UFO? Další v jižním Rusku
Další článekExistuje Bůh?