Okultní symboly 1 – Pentagram

103

Pentagram neboli pěticípá hvězda, je považován za jeden z nejdůležitějších symbolů v okultismu a speciálně v čarodějnictví. Používá se v rituálech, které slouží k věštění, zaklínání a vyvolávání démonických duchů (padlých andělů).

Špičky pentagramu reprezentují v čarodějnictví elementy voda, oheň, země, vzduch a špička, která směřuje nahoru reprezentuje ducha.

Většina čarodějů a čarodějnic věří, že původ jejich magických, nadpřirozených schopností pramení právě z těchto elementů.

Je důležité si uvědomit, že každý symbol je viditelným znamením něčeho neviditelného. Tzn., že za každým symbolem se skrývá neviditelný význam.

Deuteronomium 18:10 – 12
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

-lh-

Předchozí článekVzniká Evropská aliance za neděli
Další článekDuchovní v USA vyzváni k získání většího vlivu na americkou vládu