Odporné zacházení s malými dětmi

103

Pochybujete o tom, že žijeme v době jako za dnů Lotových – tedy jako v době Sodomy? Hrozné informace o zacházení s malými dětmi přinesl jeden z největších českých zpravodajských portálů. Co je na tom ještě horší, je fakt, že se jedná o špičku ledovce.

Šílené zacházení s těmi nejmenšími:

Zátah proti šiřitelům pornografie: na videích bylo i znásilňování nemluvňat

nebo

V katolických školách v Nizozemsku zneužívali tisíce dětí

Je svět pokojným a krásným místem pro život? Nebo nechceme vidět šířící se lavinu zla. Jako Izraelité, tak i my putujeme pouští do zaslíbeného domova – máme být poutníky, kteří se těší a spěchají do svého skutečného domova.
Realita a Bible říká, že žijeme na zemi, která se plní lidskou svévolí a umírá díky hříchu.

  • 2 Timoteovi 3:1  – 5
    Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,  budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.
  • Galatským 5:19 – 21
    Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.


Křesťané mají svými životy přinášet ovoce svého Boha a seznamovat tak okolí s jediným řešením. Tím je Pán Ježíš Kristus
a Jeho druhý příchod.

  • Galatským 5:22-23 
    Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.

Foto: Flickr, Southworth Sailor

Předchozí článekV USA schválili revolučný zákon: Armáda bude môcť ľudí väzniť aj zabiť!
Další článekRok 2011 přinesl extrémní výkyvy počasí, vysvětlení chybí – AKTUALIZOVÁNO