Obama: Amerika ovlivní uspořádání Asie a Tichomoří

9

„Asie a Tichomoří jsou nyní nejvyšší prioritou pro bezpečnostní politiku USA“, prohlásil americký prezident Obama v projevu v australském parlamentu. „Spojené státy budou hrát větší a dlouhodobou roli při formování tohoto regionu a jeho budoucnosti“, pokračoval.

Obama již ve středu oznámil, že USA plánují posílit jednotky v Austrálii o 2500 vojáků. Agentura Reuters poznamenala, že jde o největší rozmístění amerických sil v této zemi od druhé světové války. Podle Číny je tento krok USA v rozporu s myšlenkou míru a rozvoje a zasloužil by pečlivější zvážení.

Více z projevu prezidenta USA Baracka Obamy na  ihned.cz, BBC

Poznámka
Biblické proroctví říká, že Amerika bude hrát zásadní světovou roli ve vynucování poslušnosti – klekání před první šelmou (papežstvím), budování její sochy (odpadlý protestantismus) a s tím souvisejícím vymáháním znamení neboli cejchu šelmy (uctívání neděle).

Prohlášení amerického prezidenta jasně říká, že USA nehodlají zůstat „doma“. Vliv USA tak postupuje do celého světa a zřetelně se začíná rýsovat proroctví, které je v Bibli zaznamenáno téměř 2.000 let.

  • Zjevení Janovo 13:11 – 17
    Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc.
    Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.