Nový program v australských školách: „heterosexualita není normou“

35

LifeSiteNews.com – 18. října 2012
Australští školáci budou v souladu s novým školským programem „Hrdé školy“ učeni, že heterosexualita není normou.

Heterosexismus“ je jednou z forem zla, kterou má za cíl program „Hrdé školy“ vymýtit a to spolu s „homofobií  a transfobií„, prohlásili úředníci odpovědní za vzdělávání.
Podle záznamů vedení projektu „Hrdé školy“ ze dne 22. března 2011 se program zaměřuje na potlačení „dominance heterosexismu“.

Program definuje „heterosexismus“ v praxi jako „postoj, že heterosexualita je norma pro lidský vztah,“ vyplývá ze zprávy projektu. „To přináší ignoraci nebo diskriminaci vůči jiným než heterosexuálním lidem, jejich vztahům a zájmům. Heterosexismus živí homofobii.“

Celá zpráva na Lifesitenews.com

Poznámka
Vážení, doba se kvapem posouvá k neúnosné hranici Sodomy. A žel, svět čeká stejný úděl jako Sodomu. Bůh však ve své lásce posečkává a snaží se zachránit každého.

Ale Boží láska nijak neruší Boží zákony. Vždyť samotný Ježíš prohlásil, že nepřišel zákon zrušit (Mat 5,17), naopak poslušnost zákonu očekává (Jan 8.11).

Boží postoj k homosexualitě je naprosto zřejmý:

 • Řím 1, 26-27
  Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
 • 1. Kor 6 9-11
  Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
 • Lev 18, 22
  Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

A Boží postoj k celému světu, tedy i homosexuálům je také zřejmý:

 • Jan 3,16
  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Bůh miluje každého člověka, ale nenávidí hřích. A skrze Ježíše Krista nabízí a očekává naše vysvobození z hříchu:

 • Jan  14:23
  Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat;
Předchozí článekVatikán k OSN: „proč nejsme schopni ustanovit globální vládu?“
Další článekCírkev v Polsku varuje před Halloweenem, prý je okultní