Nové pesticidy mají souvislost s kolapsem včelí populace

88

The Independent – 30. 3. 2012
Dvě vědecké studie potvrzují nebezpečí látek „Nerv agents“, které jsou používané na třetině britské orné půdy.

Celosvětové ubývání včelstev, které je vážnou hrozbou pro globální zemědělství, může být způsobeno novou generací Nerve agents pesticidů (obsahující Organofosfáty pozn.překl.), tvrdí dvě vědecké studie.

Klíčovým otazníkem je používání kontroverzní sloučeniny, která je součástí nejrychleji se šířících pesticidů na světě.

Úbytky včelstev jsou vážnou hrozbou pro zemědělství, protože včely opylovávají velké procento zemědělských plodin. Jak včely, tak čmeláci jsou vážně poškozováni  neonicotinoidovými insekticidy, uvádí zpráva britských a francouzských vědců.

Britská studie provedená vědci z Univerzity Stirling došla k závěru, že „existuje naléhavá potřeba rozvíjet alternativy k rozšířenému používání neonicotinoidových pesticidů na kvetoucích plodinách“.

Populace včel a čmeláků dramaticky klesá v posledních několika desetiletích.  Zpráva OSN z minulého roku hovoří o jevu známém jako Colony Collapse Disorder (Syndrom zhroucení včelstev). Od roku 1960 se počet včelstev v USA a Evropě snižuje, ztráty svých včelstev hlásí včelaři v Japonsku a Egyptě. Jedná se tedy o vážný  problém globálního rozsahu.
Celá zpráva na The Independent

Poznámka:
Otázka zisku a efektivity je tradičně na prvním místě navzdory tomu, že dopad na životní prostředí je destruktivní. Mohli bychom pokračovat dál – úbytek ryb v oceánech v důsledku masivního rybolovu, emise CO2, vypouštění odpadů do moře adt…

Pouze Boží milosti vděčíme za to, že pod takovouto zátěží chemikálií se ještě rodí zdravé děti, a že celý ekosystém funguje. Země je však čím dál více zamořená a zničená, což je opět obsahem jednoho z mnoha spolehlivých proroctví Bible.
Víme, že v době před druhým příchodem Pána Ježíše bude jako za dnů Noeho:

  • Genesis 6:12
    Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.

Naši planetu získal do své moci na určitou dobu satan. Toto období končí a přichází Beránek Boží, samotný Stvořitel, aby se ujal své vlády:

  • Zjevení Janovo 11:15 
    Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“

 

Předchozí článekVynořující se infrastruktura policejního státu nového světového řádu
Další článekZdruženie chce obmedziť prácu cez sviatky a nedele